Home About Browse Search
Svenska


Ivarsson, Angelica and Wendel, Felicia, 2017. Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat : metod, teori och tillämpning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Uppvärmningen av klimatet leder till växlande perioder av torka och översvämningar (Kjellström, 2013). En global ökning på 2 grader skulle i Sverige innebära en ökning på 1-2 grader under sommaren och 2-5 grader under vintern, vilket motsvarar det dubbla (WWF, 2017). Många städer i Sverige består till stora delar av hårdgjorda ytor. Detta i kombination med tät bebyggelse skapar en mindre hållbar miljö mot de klimatförändringar som väntas (Boverket, 2010). Temperaturen inne i staden skiljer sig mot landsbygdens och den så kallade värmeö-effekten kan innebära en ökning på 1-3 °C (Sjöman & Slagstedt, 2015). Den ökade mängden nederbörd och stigande vattennivåer påverkar de konventionella systemen negativt (Svenskt vatten, 2016). Vilket utmanar hanteringen av dagvatten, som till en följd av de framtida utmaningarna kräver åtskillig planering (Boverket, 2010).
Genom inspiration från litteratur-, fall- och fältstudie presenteras förslag på omgestaltningar av urbana platser i Lund. Fältstudien har genomförts i Murcia, Spanien och fallstudien behandlar ett nuvarande projekt i Kina för att få fler synvinklar till de illustrationer som skapats. Förslagen visar på hur den befintliga miljön med hjälp av öppna dagvattensystem kan bli mer hållbara och hur dagvattenproblemen kan tacklas. De digitala och visuella förslag som visas upp jämförs för att visa på hur stor effekt de olika lösningarna ger.
Resultatet visar på att det finns goda möjligheter att skapa hållbara urbana miljöer. Genom omgestaltning kan dessa utifrån flertalet aspekter bli mer eller mindre hållbara. De förslag som presenteras i resultatdelen visar exempel på olika grad hållbarhet som kan uppnås vid tillförandet av grön infrastruktur i hårdgjorda ytor. Klimatförändringarnas konsekvenser som skyfall med dess höga avrinningskapacitet i städerna visar på att kunna reduceras avsevärt.

Main title:Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat
Subtitle:metod, teori och tillämpning
Authors:Ivarsson, Angelica and Wendel, Felicia
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar dagvattenhantering, urban miljö, blå-grön infrastruktur, klimatanpassning, urbanisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7314
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 06:53
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 06:53

Repository Staff Only: item control page