Home About Browse Search
Svenska


Söderström, Kristine, 2020. Stadsnära jordbruksmark är inte bara mat! : hur kan man värdera och eventuellt kompensera nyttigheter vid byggande på jordbruksmark?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Intressekonflikt mellan att bevara eller exploatera jordbruksmark har varit en omdiskuterad
fråga under en längre tid. Dilemmat har dock inte hindrat exploatering av jordbruksmark och
allt fler jordbruksytor omvandlas till urbana områden. Även om medvetenheten kring
jordbruksmarkens värde som resurs har ökat, är kunskap om vilka olika värden som förloras i
detta sammanhang bristande. Det finns en vilja på kommunnivå att kompensera exploatering
av jordbruksmark, trots att många vill hävda att jordbruksmarken är en ändlig resurs och att
vissa naturvärden är omöjliga att ersätta genom kompensation. Syftet med detta arbete är att
fördjupa kunskap gällande vilka värden som förloras samt hur de kan kompenseras när
jordbruksmarken tas i anspråk för bostadsbyggandet. Uppsatsen undersöker huruvida
exploatering av jordbruksmark kan kompenseras, samt bidrar med kunskap om tillämpningen
av kompensationsåtgärder i praxis.

,

Conflict of interest between preserving or exploiting agricultural land has been a debated
question for a long time. However, the dilemma has not prevented the exploitation of
agricultural land and more and more agricultural areas are being converted into urban areas.
Although awareness of the value of agricultural land as a resource has increased, knowledge of
the various values lost in this context is lacking. There is a will at the municipal level to
compensate for the exploitation of agricultural land, although many would argue that the
agricultural land is a finite resource and that certain natural values are impossible to replace by
compensation. The purpose of this paper is to deepen knowledge about what values are lost and
how they can be compensated when agricultural land is used for housing construction. This
essay examines whether one can compensate for the exploitation of agricultural land and
contributes to knowledge of the application of compensatory measures in practice.

Main title:Stadsnära jordbruksmark är inte bara mat!
Subtitle:hur kan man värdera och eventuellt kompensera nyttigheter vid byggande på jordbruksmark?
Authors:Söderström, Kristine
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Peterson, Anna and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jordbruksmark, värde, ekosystemtjänster, kompensation, kompensationsåtgärder, Tomelilla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16101
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 07:46
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics