Home About Browse Search
Svenska


Lando, Nikita, 2022. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens samhälle är format av kulturella normer, värderingar och system som styr människors rörelsemönster och nyttjande av staden. Extra påtagliga blir dessa värderingar och rörelsemönster på kvällar och nätter när riskmedvetenhet och utsatthet ökar i och med mörkret. Att röra sig utomhus ska vara demokratiskt och jämställt. Oberoende av en individs identitet, utseende och bakgrund bör de offentliga rummen vara lika tillgängliga nattid som dagtid. Men i dagens städer, upplevs många offentliga rum som otrygga i mörker, och nyttjandet av dessa rum minskar.

Samhället är komplext med diverse samhällsgrupper och individer som kan uppleva offentliga rum som otrygga. För att hantera komplexiteten fokuserar studien på den allmänt vedertagna tesen om kvinnors otrygghet i offentliga rum på kvällar och nätter.

Studien inleds med olika teoretiska bakgrunder till denna tes. Sedan övergår texten i en empirisk undersökning, samt statistiska grunder, som belyser hur kvinnor kan uppleva städer i mörkret. Uppsatsens sista del analyserar olika aktuella belysningsprojekt, men även hur en ökning i medvetet gestaltade belysningsstrategier eventuellt kan förbättra kvinnors situation i staden.

,

Today's society is formed by cultural norms, values and system that influence people's movement patterns and use of the city. These values and movement patterns becomes extra noticeable in evenings and nights when awareness of risks and vulnerability enhances due to the darkness. However, in today’s cities many public spaces are perceived as unsafe in the dark, and the use of these places' decreases.

Society is complex with various social groups and individuals who may experience public space as unsafe. To deal with the complexity, this study will focus on the well-known thesis of women's insecurity in public spaces at evenings and nights.

The study begins with theoretical backgrounds to the thesis. Afterwards the text examines an empirical study, as well as statistical facts, which emphasise how women can experience cities in the dark. The last part of the essay analyses a variety of current lighting projects, as well as how an increase in consciously designed lighting-strategies can improve women's situation in the city.

Main title:Konsten att belysa trygghet
Subtitle:inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg
Authors:Lando, Nikita
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Aagaard Hagemann, Frederik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, belysning, jämlik stad, genus, kvinnor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18053
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18053
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 09:03
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics