Home About Browse Search
Svenska


Nordh, Helena, 2006. Parkkaraktärer : ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
34kB
[img] PDF
2MB

Abstract

An increasing number of peole are resisting the attraction of living around nature and opting instead to spend their lives in cities. Parks and green areas play an important part in our well-being and we become fascinated with the diversity of nature, in which we find a peacefulness that is unique. Amongst other things, being surrounded by nature can reduce high blood presure, lower the production of stress hormones and stimulate the mind and our ability to concentrate. It is therefore vitally important to entice city residents to parks and green areas to improve their physical and mental well-being. Previous research has shown that humans are seeking for certain characteristics in the parks and green areas which they are visiting. Gunnar Sorte together with Patrik Grahn,and later Ann-Margreth Berggren-Bärring togehter with Patrik Grahn, have conducted studies about these characteristics. Their studies included 1460 persons and were based on questionnaires, interviews and diary notes. The main aim of this thesis is to further develop these park characteristics by analysing the parks that according to Berggren-Bärring and Grahn are rich in certain characteristics. Through this analysis and consideration of the relevant literature I have been able to identify and define the experience of each charateteristic. Initially, eight characteristics were defined, but according to my study there are only seven:

1. Rich in species

2. The common

3. Festive ornamental character

4. Space

5. The pleasure garden

6. Social history

7. Wild

As a result of this study, an interactive tool designed for use by landscape architects and physical planners was developed. The tool operated by the user answering different statements that will ultimately lead to the right park characteristic.

,

Allt fl er väljer ett liv i stadsmiljö där informationsströmmar
ständigt pockar på vår uppmärksamhet och bidrar till stressrelaterade
sjukdomar. Parker och grönområden har därmed fått
en betydande roll för folkhälsan. I naturen kan vi fi nna ett lugn
som är unikt. Där fascineras vi över naturens komplexitet vilket
bl a leder till sänkt blodtryck, ökad koncentrationsförmåga
och minskad stresshormonproduktion. För att människor över
huvud taget ska besöka parker och grönområden krävs det en
lättillgänglighet och att det fi nns kvaliteter som lockar. Forskning
har nämligen visat att vi människor söker efter olika
kvaliteter/karaktärer i de parker och grönområden vi besöker.
Gunnar Sorte tillsammans med Patrik Grahn och senare Ann-
Margreth Berggren-Bärring tillsammans med Patrik Grahn har
forskat kring dessa karaktärer. Studien som omfattade ca 1460
personer baserades på enkätstudier, djupintervjuer och dagboksanteckningar.
Min uppgift i detta examensarbete har varit ett
led i utvecklingen av parkkaraktärerna. Jag har besökt de parker
som enligt Berggren-Bärring och Grahn besitter en hög grad
av någon av karaktärerna, studerat litteratur som relaterar till
karaktärerna, granskat, analyserat och slutligen defi nierat och
identifi erat upplevelsen av respektive karaktär. Karaktärerna var
från början åtta stycken men jag har genom denna studie kommit
fram till sju stycken.
1. Artrik
2. Allmänningen
3. Festlig prydnadskaraktär
4. Rymd
5. Lustgården
6. Kulturhistoria
7. Vild
Studien har även fört fram till ett verktyg som går ut på att
”nyckla” sig fram till rätt karaktär. Verktyget är tänkt att kunna
användas av yrkesverksamma landskapsarkitekter och planerare.

Main title:Parkkaraktärer
Subtitle:ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden
Authors:Nordh, Helena
Supervisor:Stigsdotter, Ulrika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:8
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkkaraktärer, karaktärer, nycklingsverktyg, grönområden, parker, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7321
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 07:35
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 07:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics