Home About Browse Search
Svenska


Keskitalo, Ida, 2008. Potatis : marknad och konsumtion i dagens Malmö. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
450kB

Abstract

I want to find the meaning of food –potato in today's society. How about marketing and how does potato consumes? What can be done to achieve better competitiveness towards other products now and in the future? I will build this project on a statistic ground "now and then" as well as a study to people outside various food- markets. The consumers answers will state my foundation in this project. Potato consumption habit was studied on the people of Malmö city which will show the approximate consumption total.

Food potato was produced in 23010 ha at 2004. The harvest estimated to 635300 ton in total. Potato as "fresh", food and starch in Sweden that year was 974 000 ton covering 31480 hectares. A surface almost as big as Trelleborg municipality. Average 3% of whole Skåne surface, at 11027 square kilometre, cover the total potato production area of Sweden. Organisations and communities that work with potato for example are Svensk Matpotatiskontroll AB and Lantmännen. Consumption seems to increase, but production decreases. Pre- food products that is the most rising group.

The effort to produce fast, resistant and early potato has caused uncontrolled import of cultivars poorly adapted for our climate. Nitrate in potato is the biggest health issue and cause worries.

I have been collected the public opinion trough my questions (appendix: 3). 26 of the 49 collected answers comes from Swedish born and 23 from immigrants or people with both parents from other countries. Both groups are recounted as 50% each for better view. It seems like the lunch in school provide and teach the young generation to eat potato, no matter country of origin. Both sides knew about the people who grows potato. On the other hand the Swedish group knew about more cultivars and the different use of them. For a better review check page 7-11 or appendix 4. What I found is that our way of eating is changing rapidly. Traditional potato has to step a side for the sake of time and food diversity.

Better marketing, product developing and accessibility is what potato need to increase in popularity.

,

Jag vill ta reda på matpotatisens betydelse i dagens samhälle. Hur ser potatismarknaden ut i dag och hur konsumeras potatisen. Vad kan göras för att potatisen ska få bättre konkurrens mot andra varor nu och framåt i tiden? Jag kommer att bygga arbetet på en fast statistisk grund ”nu och då” så mycket som går att fastslå/få tag i samt en undersökning till folk utanför diverse matbutiker i Malmö. Konsumenternas svar kommer att användas som bas i en kartläggning över potatiskonsumtionen hos innevånarna i Malmö.
2004 odlades matpotatispotatis på 23010 hektar. Skörden beräknades till 635 300 ton. Totalt odlades potatis för färsk, mat och stärkelse i Sverige på ca 974 000 ton över 31480 hektar. En yta som motsvarar lite under ytan av Trelleborgs kommun. Knappt 3 % av hela Skåne läns yta på 11027 kvkm utgörs av Sveriges potatisproduktion. Organisationer och föreningar vars potatisproduktion infaller under är bl.a. Svensk Matpotatiskontroll AB, Lantmännen mm. Konsumtionen verkar öka, men produktionen minskar. Det är halvfabrikaten som ökar sin omsättning.
Att få fram snabb, motståndskraftig och tidig potatis medför att en del importerar okontrollerade sorter som inte är anpassade till vårat klimat. Nitrat i potatisen är den kvalitetsaspekt som väcker störst oro ur hälsosynpunkt.
Jag har, enligt frågeformuläret ( bilaga: 3), samlat allmänhetens åsikter. Det som statistiskt går att avgöras kommer att redovisas.. Av de 49 insamlade svaren kom 26 från födda svenskar och 23 från personer födda av eller som själv var emigranter. För bättre överblick står svaren från den inhemska samt emigrerade populationen för 50 % var. Det visade sig vara skollunchen som förser och lär den yngre generationen att äta potatis, oavsett nationalitet. Det var nästan lika många från båda grupperna som kände någon som odlade potatis. Däremot kände den svenska delen till sorter och betydelsen av konsistens för användning. För att lätt överblicka svaren kolla sid. 7-11 eller se bilaga: 4. Det jag kommit fram till är hur vår husmanskost blir allt mer förändrad. Att potatisen väljs bort av tidsbrist i snabbmatsdjungeln.
Det krävs bättre marknadsföring, produktutveckling och tillgänglighet för att potatisen ska stärka sin position.

Main title:Potatis
Subtitle:marknad och konsumtion i dagens Malmö
Authors:Keskitalo, Ida
Supervisor:Andersson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:5
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:potatis, konsumtion, Sverige, matvanor, levnadsförändringar, statistik, Malmö, matvanor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9032
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9032
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Human nutrition - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 11:04
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics