Home About Browse Search
Svenska


Flygar, David, 2020. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
421kB

Abstract

This paper explores user participation as a tool in the planning process in which three examples are presented where user participation has been used as a method. These examples are furthermore analysed by using a literature study. The findings show that user participation has had a successful impact in creating an attractive environment for the intended target group. Within these three examples, the projects were created to target groups that are usually omitted in the democratic realm, thus involved in the process. The reason why the projects had a successful outcome was because of the form of these target groups; it was homogenous and small groups that were allowed to participate throughout the planning process in a close cooperation with decision makers. Another reason to the success of the two swedish projects was that the municipality was able to use the scope in the swedish law regarding planning and construction that enable user participation to the fullest.

,

Denna uppsats behandlar brukarmedverkan som verktyg i planeringsprocessen. I arbetet har tre exempel, där brukarmedverkan har använts som metod, studerats med hjälp av litteraturstudier. Det som framkommer genom detta arbete är att brukarmedverkan i de valda projekten har haft en lyckad påverkan för att skapa en attraktiv miljö för den tilltänkta målgruppen. I analysen framgår det att i de tre exemplen har projekten skapats kring grupper som är underrepresenterade i det offentliga rummet och som har varit involverade i processen. En anledning till att projekten blev lyckade beror bland annat på att varje målgrupp var liten och homogen samt att dessa deltog under hela planeringsprocessen i nära samarbete med beslutsfattarna. En annan anledning är att i två av exemplen har kommunen nyttjat det utrymme som finns i Plan och bygglagen (PBL) för brukarmedverkan fullt ut.

Main title:Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan
Subtitle:fallstudie av tre exempel
Authors:Flygar, David
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:brukarmedverkan, medborgardeltagande, delaktighet genom planering, medborgardialog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15523
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2020 06:11
Metadata Last Modified:14 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics