Home About Browse Search
Svenska


Sterner, Robin, 2013. Öka pulsen : - en studie av löpningsmöjligheter i staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

I takt med en utveckling där teknologi ersätter människans arbetsuppgifter skapas en allt mer stilasittande livsstil. För lite fysisk aktivitet bidrar till diverse olika folksjukdomar och ohälsa som kostar samhället 6 miljarder kronor per år. På senare år har frågan lyfts fram om hur fysisk aktivitet kan uppmuntras i samhället där landskapsarkitekter bland andra professioner är en del av projektet. Det finns nämligen forskning som visar på att utemiljön har stor betydelse på våra rörelsemönster.
En stark växande trend i Sverige är löpning, något som en bred grupp människor kan utöva och som inte kräver någon avancerad utrustning eller förberedelse. Här finns möjlighet att haka på denna positiva trend och låta den genomsyra utformningen av städerna.
För att få en förståelse för vad som påverkar löpningen i både bra och dålig bemärkelse genomfördes tre olika informationsinslamlingstekniker:
1. Litteraturstudie – Behandlade främst fysisk aktivitet i staden i allmänhet och hur utformningen påverkan den. Tog även upp fysisk aktivitet ur ett planeringsperspektiv.
2. Egen empirisk studie – Jag själv gav mig ut och sprang för att upptäcka faktorer som påverkade löpningen i bra eller dålig bemärkelse.
3. Fokusgrupp – Intervju som främst behandlade löpningen ur ett upplevelseperspektiv.
Resultatet visade på en mängd olika faktorer i utomhusmiljön som påverkar löpningen, både ur ett planering- och gestaltningssperspektiv. Förhoppningen är att dessa faktorer ska fungera som vägledning för framtida projekt.

,

As a development where technology replaces human tasks increasing problems of a sitting lifestyle is created. Too little physical activity contributes to various diseases and health problems that cost the Swedish society 6 billion Swedish crowns per year. In recent years, the issue highlights how physical activity can be encouraged in the community where landscape architects among other professions are a part of the project. Namely, there are research that show that the outdoor environment is very important to our movement patterns.
A strong growing trend in Sweden is running, something that a broad group of people can practice without needing any advanced equipment or preparation. Here is an opportunity to catch on to this positive trend and let it permeate the design of cities.
To get an understanding of what influences running, in both good and bad sense of the word, three different techniques of collecting information were used:
1. Literature Study - Mainly treated physical activity in the city in general and how the design influences it. It also concerned physical activity from a planning perspective.
2. Own empirical study – I went running myself to discover factors that affected running in good or bad way.
3. Focus groups – Interview that mostly concerned running from different views of experience.
The result presented broad parts of different environmental factors that affects running, both in planning and conformation. My expectation is that these factors should be used as guidance for future projects.

Main title:Öka pulsen
Subtitle:- en studie av löpningsmöjligheter i staden
Authors:Sterner, Robin
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Kristofferson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:löpning, löpträning, jogging, fysisk aktivitet, staden, urban, planering, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Aug 2013 06:21
Metadata Last Modified:02 Aug 2013 06:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics