Home About Browse Search
Svenska


Norén, Linnéa, 2015. Växtvalets betydelse för gestaltningen av rondeller. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om växtval i rondeller och hur det påverkar den långsiktiga gestaltningen. Det är många faktorer som måste tas i beaktning för växter i stadsmiljö. Temperaturerna är generellt högre och användingen av salt är också en avgörenade faktor för växternas vitalitet. Under arbetet har jag insett vikten av en god växtkännedom hos projekterare för ett bra och hållbart resultat.
Frågorna som besvaras i detta examensarbete är:
Hur påverkar växtvalet den långsiktiga gestaltningen?
Vilka växter lämpar sig för ståndorten i rondeller?
I arbetet har en fallstudie med inventeringar av tre olika rondeller i sydvästra Skåne genomförts. Dessa har dock kompletterats med växtlistor som tillhandahållits av kommunen. När frågor har uppstått har kontakt tagits med ansvariga, i den mån det varit möjligt. För att kunna analysera ståndorten och växtmaterialet har en litteratutstudie genomförts.
Skötseln av rondeller innebär en risk för personalen och den bör därför vara extensiv. För att kunna bli skötseleffektiva krävs att växtmaterialet väljs utefter platsens förutsättning för att på så vis minska stress och därmed få en bättre vitalitet. Arbetet är därför skrivet dels ur ett perspektiv för en hållbar gestaltning men detta leder också till ett skötselperspektiv. Att välja ett tåligt material skapar inte bara en hållbar gestaltning, men den blir också lättare att sköta.
Ett tillvägagångssätt för ett hållbart växtval är att jobba utefter de förutsättningar som finns på platsen och göra dem ännu mer extrema. På så vis kan förekomsten av ogräs minska men det kräver också att projektören väljer växter som klarar av en sådan miljö. Detta gäller speciellt vid användandet av perenner.
I arbetet analyseras de befintliga växternas ståndortskrav och jämförs med de förutsättningar som finns på växtplatsen. Resultatet kommer inte att ge några generella rekommendationer eller förslag över lämpliga arter, utan försöka ersätta de växter vars krav inte motsvarar rondellens ståndort och har en dålig vitalitet. Arbetet kommer därmed också att försöka sammanfatta rondellen som ståndort, vilket är problematiskt då stadsmiljön varierar kraftigt, både under och över jord. Denna variation beror bland annat på omkringliggande bebyggelse och vegetation, hårdagjorda markmaterial, rondellens utformning och ledningarnas placering.

Main title:Växtvalets betydelse för gestaltningen av rondeller
Authors:Norén, Linnéa
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rondell, ståndort, gestaltning, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5049
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5049
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2016 11:05
Metadata Last Modified:07 Jan 2016 11:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics