Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Elvira, 2020. Blågröna strukturer i urban miljö : case: Delsjöbäcken. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
43MB

Abstract

Stadens blågröna värden har fått en viktigare plats inom planering och
landskapsarkitektur de senaste åren. Förtätning och utbyggnaden av
städer fragmenterar och tar grönområden i anspråk, samtidigt som
klimatförändringar ger ökade nederbördsmängder och värmeböljor.
Vid planering av ny bebyggelse behöver därför de blågröna värdena
beaktas. Dessa har många olika funktioner såsom att infiltrera, fördröja,
och rena dagvatten samt påverka människors hälsa och rekreation. I
arbetet med blågröna strukturer är det viktigt med ett tvärvetenskapligt
perspektiv för att skapa hållbara lösningar. Detta examensarbete utforskar möjligheten att återöppna Delsjöbäcken i Göteborg där den idag
ligger i rör. Genom litteraturstudier, analyser och insamling av data har
ett övergripande gestaltningsförslag gjorts för hela projektområdet,
sen har tre delområden valts ut för detaljerad gestaltning. Resultatet
är ett multifunktionellt parkstråk som lägger tillrätta för centrumnära
rekreation- och friluftsmöjligheter, öppen dagvattenhantering och ökad
biologisk mångfald. Projektområdet går från att vara ett område främst
för bilister till ett parkstråk där vatten, det gröna samt gång- och cykeltrafik står i fokus.

,

Cities blue and green structures have in recent years attract more attention. Densification and urban sprawl are fragmenting green areas, at the
same time as climate change is causing more flooding and heatwaves.
Green structures have an important role in absorption of stormwater as
well as maintaining mental health and recreation. When working with
blue and green structures it is important to have interdisciplinary collaborations to accomplish sustainable solutions. This master project explores the possibility to reopen the Delsjöstream in Gothenburg. Based
on a literature review and a collection of data three main areas have
been selected to perform detailed configurations. The final design is a
proposal on how a reopening of the Delsjöstream may look, which would
result in a multifunctional blue and green structure that offers recreation,
stormwater management, and increased biodiversity. Sankt Sigfrids Plan
is, for example, transformed from an area mainly for cars to a place
where water, vegetation, pedestrians, and cyclists are allowed space in
the streets.

Main title:Blågröna strukturer i urban miljö
Subtitle:case: Delsjöbäcken
Authors:Larsson, Elvira
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Ode Sang, Åsa and Svännel, Jessica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:blågröna strukturer, återöppning av bäckar, öppen dagvattenhantering, rekreation, gestaltning, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2021 09:10
Metadata Last Modified:11 Jun 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics