Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Safira, 2021. Perspektiv från tomterna utan fysisk avgränsning : hur påverkas individen och samhället – fallstudie från en tätort i Västerbotten. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
767kB

Abstract

Sverige har en betydande del hushåll som bor i småhus med angränsande tomter. Denna uppsats
kommer lyfta några individers åsikter och situationer kring tomtavgränsningar. Detta kommer ställas
mot litteratur som tar upp avgränsningar och gränsers påverkan samt betydelse för både individ och
samhälle.
Det kommer tas upp hur samhället och grannskapet fungerar i relation till att vara utan
tomtavgränsningar. Ämnen som lyfts är, bland annat; öppenhet, gemenskap och respekt då
intervjupersonerna ser detta som positiva aspekter i ett samhälle utan tomtavgränsningar. Ett
samhälle utan avgränsningar upplevs inte bara som visuellt öppet utan också som en fördel för
öppenhet mellan grannar. Man är en del i helheten, respekterar varandra och gränsen.
Frågor såsom hur avgränsningar påverkar trygghet, hur familjer ser på gränserna för sig själva
och deras barn samt hur deras relationer till grannar ser ut, kommer besvaras i detta arbete.

,

Sweden has a considerable number of households that live in small houses with adjacent properties.
This essay will lift a few individuals' opinions and situations around property boundaries. This will
be put up against literature about boundaries impact and significance for both individuals as well as
society.
The essay will lift how society and the neighborhood works in relation to being without property
boundaries. Subjects being brought up includes; openness, fellowship and respect as the interviewed
individuals see these things as positive aspects in a society without boundaries. A society without
boundaries is not only experienced as visually open but also as an advantage for openness between
neighbors. You are a part of the entirety, respect each other and the boundaries.
Questions such as how boundaries affect safety, how families look at boundaries for themselves
and for their children as well as how their relationship with their neighbors will be answered in this
essay.

Main title:Perspektiv från tomterna utan fysisk avgränsning
Subtitle:hur påverkas individen och samhället – fallstudie från en tätort i Västerbotten
Authors:Johansson, Safira
Supervisor:Sunding, Anna
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:avgränsning, tomt, öppenhet, gemenskap, grannskap, samhälle, individ, staket, plank, häck, gränser, trygghet, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Nov 2021 11:54
Metadata Last Modified:26 Nov 2021 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics