Home About Browse Search
Svenska


Prykhodko, Lidia, 2019. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
861kB

Abstract

Kunskapen om fladdermöss har genom tiderna varit bristfällig, dessa djur har inte sällan förknippats med mörker, ohyra och obehag. Detta börjar dock förändras i takt med tillkomsten av nya lagar som bland annat ger fladdermössen ett starkt skydd på både nationell och internationell nivå. Dessa lagar omfattar även skydd för fladdermössens viktiga livsmiljöer, så som boplatser och jaktområden.

Detta arbete syftar till att öka förståelsen kring hur utformning av parker och grönområden påverkar utbredningen av rödlistade fladdermöss i parkmiljöer och stadsnära natur. Frågeställningen i detta arbete är: vilka faktorer är viktiga för de rödlistade fladdermusarterna och hur kan man påverka dessa faktorer för att gynna förekomsten av dessa arter i stadsmiljö?

Fladdermöss förekommer i både skogs- och stadsmiljö. Trots att städernas parker kan utgöra exemplariska fladdermusmiljöer är det i vissa fall en total avsaknad på fladdermöss. Detta eftersom städernas grönområden kan vara fragmenterade och därför oåtkomliga för fladdermössen. Ljusföroreningar och brist på ihåliga träd är ytterligare faktorer som bidrar till svåra livsförhållanden för fladdermössen. De viktiga framgångsfaktorer som listas i detta arbete är trädkorridorer som knyter ihop stadens grönområden, fladdermusholkar som gottgör bristen på ihåliga träd och vattenmiljöer som är en viktig födokälla för fladdermössen.

,

Knowledge about bats has historically been inadequate. Bats have often been associated with darkness, vermin and unpleasantness. This impression is, however, beginning to change with the implementation of new laws which give bats a strong protection on a national and international level. These laws also include protection of bats’ habitats, such as roosting places and hunting areas.

The purpose of this paper is to increase understanding about how the design of parks and green areas affects the occurance of endangered bats in parks and urban natural areas. The question which will be discussed in the paper is: what factors are important for endangered bat species and can these factors be affected in order to benefit bats in urban areas?

Bats occur in both forests and urban areas. There are in some cases no bats residing in city parks, despite these areas having the potential to be exemplatory habitats for bats. The reason for the absence of bats in urban areas can be that these areas are fragmented and therefore hard to reach for the bats. Light pollution and a shortage of hollow trees are additional factors that make the living conditions difficult for bats. Several important factors for success have been found and listed in this paper. Corridors of trees that connect the city’s green areas, bat nesting boxes that make up for the lack of hollow trees and aquatic environments which provide an important source of food for bats are all examples of these factors.

Main title:Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur
Authors:Prykhodko, Lidia
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fladdermöss, fragmentering, vattenmiljöer, parker, grönområden, holkar, stadsmiljö, ihåliga träd, trädkorridorer, ljusföroreningar, artificiellt ljus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10289
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2019 14:32
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics