Home About Browse Search
Svenska


Måttgård, Per, 2004. Vad orsakar höga ammoniumvärden i ensilage?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
238kB

Abstract

High levels of ammonia in grass silage have been up for discussion by Swedish advisers. One
reason is that it is more difficult for the rumen-microbes to utilise high levels of ammonia. A
low level of ammonia is also good because if the cattle can use more of the protein in the
silage, they don't need so much protein concentrate. That is very good for the economy at the
farm, and it is also good for the environmental problems caused by high levels of ammonia.
In this project, 24 samples of silage have been taken at 20 different farms in the south west of
Sweden. The samples were tested for ammonia at a laboratory, and the same samples were
also tested with the "black box method". In the laboratory analyse ammonia was defined as
percent of total nitrogen in the samples. The tested samples had a very high level of ammonia
in percent of the total nitrogen. In this project information has been collected about the ration
of fertiliser and manure and how long the grass was lying in the swath rows at the field.
One of the clearest results from these tests was that low dry matter in the silage gave the
highest level of ammonia, and that concerned both for the "blackbox-method" and for the
laboratory analyses. In Denmark they have done some tests with broadcasting the grass row,
in purpose to make the grass dry faster. These tests turned out well and gave a low level of
ammonia in the silage.

,

Det har pratats en del om höga ammoniumvärden i ensilage den senaste tiden. Ett lågt
ammoniumvärde gör att djuren kan utnyttja proteinet bättre i ensilaget. Anledningen är att det
är svårare för våmmikroberna att utnyttja ett ensilage som innehåller stor del
ammoniumkväve. Detta gör att en stor del av proteinet i ensilaget som egentligen skulle
kunna utnyttjas går till spillo. Detta är negativt ur ekonomi och miljösynpunkt, eftersom det
protein som är outnyttjat måste ersättas av ett annat fodermedel.
I detta arbete har det tagits prov på 24 vallensilage på 20 olika gårdar. Målet var att komma
fram till orsaker till varför ammoniumvärdena ofta är höga. Dels har det tagits prover med en
snabbtestlåda, för att snabbt få svar på om kvalitén är bra eller mindre bra. Med snabbtestet
har också sockerhalten och pH-värdet testats. Prover från samma parti har också skickats iväg
till ett laboratorium, för att få en noggrannare bestämning av ammoniumkväve i procent av
totalkväve i proverna. Det har visat sig att alla ammoniumvärden testade med snabbtestet
ligger på gränsen till mindre bra kvalitet. Proverna som är analyserade av laboratoriet ligger
alla på för höga värden.
Arbetet har gått ut på att jämföra gårdarnas olika förtorkning, kvävegödsling, flytgödselgivor
och klöverandel i proverna. Enligt litteraturstudier så är orsaken till höga ammoniumvärden
att clostridier och enterobakterier använder protein som energikälla. En av
nedbrytningsprodukterna av deras verksamhet blir då ammoniak. Låga ts-halter har enligt
jämförelsen mellan proverna orsakat högst ammoniumvärden. Orsaken är troligen att
clostridier och enterobakterier förökar sig snabbare i ett blötare ensilage tills pH-värdet
sjunker.
Förtorkningstiden på de olika gårdarna har jämförts, och det har konstaterats att prover som
har en snabb förtorkning och en hög ts-halt har de lägsta ammoniumvärdena.
Danska försök med att bredsprida gräset har visat sig vara ett bra alternativ. Där har man
lyckats få upp torrsubstanshalten till 30 till 35 procent på mindre än 24 timmar. Enligt dessa
försök så har ammoniumkvävet blivit lägre.

Main title:Vad orsakar höga ammoniumvärden i ensilage?
Authors:Måttgård, Per
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:16
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:foderkvalitet, miljö, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 10:54
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 10:54

Repository Staff Only: item control page