Home About Browse Search
Svenska


Sahlman, Frida, 2022. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens
mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört
att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade.
Stadsbyggnadsaktörer får allt oftare ansvar att genom utformning av offentliga rum förebygga
brottslighet och oönskat beteende. Det är en svår uppgift, på många sätt är det som hotar livet i
staden åtgärder för att minska hot. Brottsförebyggande måste balanseras med social och politisk
acceptans. Detta för att inte äventyra rörelse- och yttrandefrihet, vilket är det som definierar en
inkluderande, jämlik och trygg plats.
Syftet med denna studie är att undersöka omvandlingen av Berga centrum i Linköping kopplat
till jämlik trygghet. Målet för studien är att undersöka principer inom stadsbyggnad för utformning
av trygga och jämlika offentliga rum. Även att undersöka vad olika aktörer vill uppnå med
omvandlingen av Berga centrum, samt vad deras syfte och syn på trygghet kan innebära för
jämlikheten och tryggheten på platsen.
Arbetet är en fallstudie som bygger på en litteratur- och dokumentstudie samt två
semistrukturerade intervjuer. Kunskapsområdena som undersöks i litteraturstudien är trygghet och
jämlikhet i offentliga rum samt situationell brottsprevention. Representanter från de huvudsakliga
aktörerna i omvandlingen av Berga centrum, Linköpings kommun och ICA fastigheter intervjuas
för att få inblick i deras syfte med omvandlingen ur ett trygghetsperspektiv.

,

Safety and security are big societal questions of today. Urbanization has brought resource
competition between cities. It is therefore of great importance for the city to be safe and secure. The
discourse has led to well-functioning places being described as crime-free, attractive and wellmanaged. Urban planning actors are often given responsibility to prevent crime and unwanted
behavior through the design of public spaces. It is a difficult task, what threatens the life in public
places is in many ways measures to reduce threats. Crime prevention must be balanced with social
and political acceptance. It is required not to jeopardize freedom of movement and expression, which
is what defines an inclusive, equal and safe place.
The purpose of this study is to investigate the transformation of Berga Centrum, Linköping in
relation to equal security. The aim of the study is to investigate principles in urban planning for the
design of safe and equal public spaces. Also to investigate what different actors want to achieve with
the transformation of Berga centrum, and what their purpose and view of security can mean for
equality and security in the area.
The work is a case study based on a literature and document study as well as two semi-structured
interviews. The areas of knowledge examined in the literature study are security and equality in
public spaces as well as situational crime prevention. Representatives from the main actors in the
transformation of Berga centrum, Linköping municipality and ICA Fastigheter are interviewed to
gain insight to their purpose with the transformation, from a security perspective.

Main title:Trygghet genom stadsdelsomvandling
Subtitle:utvecklingen av Berga centrum, Linköping
Authors:Sahlman, Frida
Supervisor:Vogel, Nina
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsbyggnad, trygghet, jämlikhet, situationell brottsprevention, offentliga rum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2022 06:25
Metadata Last Modified:30 Apr 2022 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics