Home About Browse Search
Svenska


Källman, Paulina, 2014. Reglerande ekosystemtjänster i praktiken : ett gestaltningsförslag för Kloster Kyrkopark i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Det här arbetet har undersökt huruvida konceptet reglerande ekosystemtjänster är möjligt att konkretisera och applicera i planerings-och gestaltningsarbeten. Målet med arbetet var att skapa ett gestaltningsförslag till Kloster Kyrkopark i Eskilstuna med fokus på partikel- och bullerreglering med vegetation.

De frågeställningar som har besvarats i arbetet är: Hur kan man planera och gestalta med vegetation för ekosystemtjänsterna partikel- och bullerreglering och är den
tillgängliga kunskapen om reglerande ekosystemtjänster
idag tillräckligt konkret för att vara applicerbar i ett gestaltningsarbete?

Metoden i arbetet har baserats på forskning för gestaltning. Genom en litteraturstudie, observationer, analys och samtal har allmänna gestaltningsprinciper
för partikel- och bullerreducering, samt specifika krav och förutsättningar för projektet sammanställts. Resultaten från forskningen, de allmänna principerna och de
specifika kraven och förutsättningarna, har sedan prövats i gestaltningsförslaget.

Resultatet från gestaltningsarbetet visar att den tillgängliga kunskapen om reglerande ekosystemtjänster är tillräckligt konkret för att kunna appliceras i en gestaltning.

Men det finns ett stort glapp mellan den konceptuella litteraturen som behandlar reglerande ekosystemtjänster och den litteratur som konkret beskriver hur man bör gå till väga vid luft- och bullerreglering med vegetation. För framtida planerings och gestaltningsarbeten med reglerande
ekosystemtjänster krävs effektivare verktyg och arbetsmodeller för att lättare kunna arbeta med konceptet. Endast då kan vi skapa platser med förutsedda reglerande effekter.

,

This study investigates if it is possible to apply the concept regulating ecosystem services in planning and design works.

The aim of the study was to create a design proposal for Kloster Kyrkopark in Eskilstuna, which has a focus on particle and noise regulation with vegetation. The
following questions have been highlighted:
how can we plan and design to reduce particles
and noise with vegetation? And is the knowledge available today specific enough to be applicable in a design proposal?
The methodological approach in the study has been research for design. A literature study, observations, analysis and
dialogues has formed the general principles for reduction of particles and noise and the specific requirements and conditions for the project. These principles and requirements have then been used in the design proposal.
The design proposal demonstrates that the available knowledge about regulating ecosystem services is specific enough to apply in a design. But there is a large gap
between the conceptual literature and the literature that describes how to plan and design to achieve an air and noise regulation with vegetation. To be able to work
efficiently with the concept regulating ecosystem services, working methods and practically utilizes are required. Only then it is possible to create places with regulating
effects that are planned and foreseen.

Main title:Reglerande ekosystemtjänster i praktiken
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Kloster Kyrkopark i Eskilstuna
Authors:Källman, Paulina
Supervisor:Jansson , Märit
Examiner:Sarap, Tiina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:reglerande ekosystemtjänster, Kloster Kyrkopark, Eskilstuna, partikel- och bullerreducering, design, vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3769
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2014 12:44
Metadata Last Modified:18 Sep 2014 12:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics