Home About Browse Search
Svenska


Nellrup, Herta, 2023. Gestalta för synskadade : en tillgänglighetsanpassad park. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I uppsatsen undersöks hur parker kan tillgänglighetsanpassas. Syftet med arbetet
är att öka förståelsen för vad synskadade behöver i en park för att trivas samt
kunna vistas i och använda parken på önskat vis.
För att undersöka och få svar på frågeställningarna görs en litteraturstudie. Det
hålls även ett samtal med ordförande på Synskadades Riksförbund
Ängelholm/Båstad och intervjuer med fyra synskadade för att få en tydligare
inblick i vad som behövs. Intervjuerna ger dessutom en förståelse på individnivå i
vad synskadade skulle vilja göra i en park och hur det kan underlättas.
Deltagarna i intervjuerna vill främst sitta och promenera i parker och lyssna på
ljuden runt omkring. Det finns även önskemål om att kunna fika och att gå på
olika evenemang - som gärna får erbjuda syntolkning i hörlurar.
Att få känna på saker är också viktigt för deltagarna, men det som nämns oftast är
orienteringen.
Uppsatsens olika delar leder till slutsatsen att orienteringen bör vara det som
fokuseras på i första hand. När orienteringen är underlättad kan andra saker som
doft, hörsel, känsel och evenemang komma in.
När det kommer till känsel finns problemet att andra, runt omkring, tror att den
som känner på blommorna ska förstöra dem. Två lösningar är att exempelvis ha
en park där vissa delar är för känsel (andra delar för andra funktionsvariationer)
eller “talande skyltar” som berättar, i skrift och tal, att det är okej att känna på
blommorna.

,

This essay examines how parks can be adjusted for greater accessibility. The
purpose of the essay is to gain an extended understanding of what visually
impaired people need in a park, to prosper and be able to rest and use the park in
the desired way.
In order to examine and get answers to the essay’s questions, there will be a
literary study. The report will also contain a conversation with the chairman at
Synskadades Riksförbund Ängelholm/Båstad and interviews with four visually impaired persons. The conversation and the interviews give an extended
understanding for what is needed and what visually impaired people want to do in
a park.
The participants want to sit and walk in parks as well as listen to the sounds
around them. They also want to be able to have a cup of coffee/have a Swedish
“fika” and go to different events. The events can, with benefit, involve sight
interpretation in headphones.
To be able to touch and feel statues and vegetation is also important to some of
the participants. The most important thing, however, seemed to be the orientation.
The investigation gave that orientation should be the first thing to focus on. When
that is in place, the next step can take place. This step involves smell, hearing,
touch, and events.
Touching and feeling the vegetation can create problems. Other people around the
person who wants to touch the vegetation can be angry and think that they want to
destroy the plants. In order to avoid this, there could be specific parts of a park
that exist for the purpose of touching the vegetation (different parts of the park for
different functional variations). In the other parks, there could be “speaking signs”
that, in writing and speech, tell you that it is okay to touch the plants.

Main title:Gestalta för synskadade
Subtitle:en tillgänglighetsanpassad park
Authors:Nellrup, Herta
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tillgänglighetsanpassa, tillgänglighet, synskadade, parker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18813
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18813
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2023 10:05
Metadata Last Modified:09 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics