Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Viktoria and Karlsson, Stina, 2006. Att närma sig Boden. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Approaching Boden deals with the approaching of a city, both
in a physical sense – along the road – and in a spiritual sense – in
mind. The physical encounter with a city is represented by the
experience of the road and its surroundings, while the spiritual
encounter is represented by the idea of the city that we already
have, or will get, in our minds. We have in this degree project
approached Boden through a thoroughly analysis of both the entrance
roads and the city itself.
In this degree project we are looking for ways of how to create
characteristic and interesting entrance roads to a city, with Boden
as an example. This demands knowledge about the problems
involving entrance roads as well as the distinctive features of the
city. Studies of earlier projects dealing with entrance roads show
examples of how these problems can be solved.
The two analyses methods City Analysis and Character Analysis
of Entrance Roads work as important complement to each other.
The City Analysis gives an understanding of the identity of the
city, through its history, form and the development of its physical
shape. On the other hand the Character Analysis of Entrance
Roads shows the most valuable characters and biggest problems
close to the road.
To show the importance of gathering and integrating different
projects and visions, a number of a current road- and city building
projects that also concern Boden and its entrance roads will
be presented. With this material as a starting point a Design
Program for the Entrances of Boden has been developed, as well
as an alternative road building for the most used entrance road,
road 97 from Luleå. These proposals are all trying to simplify and
strengthen the experience of approaching Boden.

,

Att närma sig Boden handlar om att närma sig en stad, både i fysisk mening - längs en väg, och mentalt - i tanken. Det fysiska mötet med staden består i den direkta upplevelsen av miljöerna längs och vid sidan av vägen medan det mentala mötet utgörs av själva uppfattningen eller den inre bild vi har eller får av staden. Vi har i detta examensarbete närmat oss Boden genom grundlig analys både av infartsvägarnas fysiska rum och av staden och dess identitet. Detta examensarbete söker ta reda hur man skapar karaktärsfulla och intressanta infarter som ger en rättvis bild av stadens identitet, med Boden som konkret exempel. För att göra detta krävs kun- skap om både de problem som ofta berör infarter samt de speci- fi ka särdrag som kännetecknar staden i fråga. Studier av tidigare infartsprojekt visar på infarternas allmänna problematik och ger exempel på hur dessa problem kan lösas. De två analysmetoderna Ortsanalys av Staden och Karaktärsana- lys av Infarterna har här fungerat som viktiga komplement till varandra. I Ortsanalysen ges förståelse för stadens identitet genom dess historia, form och utveckling, medan Karaktärsanalys av Infarterna visar värdefulla karaktärer och problem i vägens närhet. För att peka på vikten av att samla och integrera diverse projekt och visioner redovisas även ett antal aktuella väg- och stadsbygg- nadsprojekt som berör Boden och dess infarter. Med utgångspunkt i detta rikliga bakgrundsmaterial har sedan ett Gestaltningspro- gram för Bodens infarter, samt alternativ vägsträckning för den stora infarten längs riksväg 97 arbetats fram. Förslagen handlar i grund och botten om att förstärka upplevelsen av att närma sig Boden.

Main title:Att närma sig Boden
Authors:Arvidsson, Viktoria and Karlsson, Stina
Supervisor:Sjöberg, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:22
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ortsanalys, karaktärsanalys, gestaltningsprogram, infart, entré, Boden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 07:30
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics