Home About Browse Search
Svenska


Klaar Stenberg, Linn, 2023. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och
konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att
skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att
skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och
det genom aktion i det offentliga rummet.
Slutsatserna dras utifrån en litteraturstudie. Aktionsforskning, det offentliga rummet, och en kort
historisk tillbaka blick inom konsten undersöks. Två temporära konstprojekt och två temporära
landskapsarkitektprojekt studeras också.
Drivkraften i aktionsforskningen är att förbättra och skapa förändring, det kan ske inom olika
verksamheter och på olika platser. Det offentliga rummet är en plats som både landskapsarkitekter
och konstnärer arbetar med. Platsen är i sig en plats för demokrati och yttrandefrihet och att bedriva
aktion där för att insamla information och nå ut med sitt budskap till allmänhet och beslutsfattare
borde vara passande.

,

The implementation of the methods of action research as tools for landscape architects and artists
joint projects and working processes could be a way for the disciplines to create a functioning
collaboration. Through the cyclical process of action research, there might be room for creating
change together and solving problems in society related to each discipline's bank of knowledge and
trough actions in public space.
The conclusions are based on a literature study. Action research, the public space, and a brief
backstory on the history of art is investigated. Two temporary art projects and two temporary
landscape architect projects are also studied.
The driving force in action research is to improve and create change, this can happen within
different practicians and in different places. The public space is a place that both landscape architects
and artists work with. The place itself is a place of democracy and the freedom of speech. To conduct
action in the public space to gather information and reach out with your message to the public and
decision makers could be suitable.

Main title:Aktion som verktyg i det offentliga rummet
Subtitle:hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans
Authors:Klaar Stenberg, Linn
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Aagaard Hagemann, Frederik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:aktionsforskning, aktion, offentligt rum, temporär, tillfällig, konst, konceptkonst, installation, performance, landskapsarkitektur, arkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2023 09:53
Metadata Last Modified:19 Apr 2023 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics