Home About Browse Search
Svenska


Klang, Erika, 2018. Skateboard, staden och rätten till offentligheten : en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Stadens offentliga rum med dess design, material och objekt, men också normer, påverkar hur vi rör oss och tar oss an platser i staden. Skateboardåkare har i decennier använt offentliga rum genom sin aktivitet och engagerat sig i staden och dess arkitektur på ett lekfullt och kreativt sätt som få andra gör. Detta uppskattas dock inte av alla, vilket leder till konflikter och åkarna blir avhysta från staden på olika sätt. Med utgångspunkt i begreppen territorialitet, appropriation och exkluderande/inkluderande design studeras samspelet mellan materialegenskaper och form samt platsanvändning i de offentliga rummen, med särskild tanke på användning genom skateboardåkning.

För att undersöka detta har jag studerat det offentliga rummet från olika perspektiv där en litteraturstudie löpt parallellt med en fallstudie av offentliga platser i Malmö, Gävle och Köpenhamn. Det har gjorts genom observationsstudie, spontana samtal med brukare samt intervjuer med personer involverade i tillkomsten av platserna som studerats, för att få en förståelse för hur tankarna gått i design- och planeringsprocessen.

Studien visade att det behövs en diskussion kring dessa begrepp, en fördjupad kunskap och vidgad acceptans kring användningen av det offentliga rummet. Det har lett fram till ett antal faktorer jag identifierat som viktiga att tänka på, samt förhålla sig till, vid gestaltning av platser som ska vara tillåtande och multifunktionella. Dessa appliceras på Rådhustorget i Gävle där målsättningen var att återinföra platsens funktion som torg och livfull offentlig plats, där en bred allmänhet kan samexistera, mötas och interagera med varandra.

,

The public spaces of the city, with their design, materials and objects but also norms, affect how we move in and use the city. For decades, skateboarders have used public spaces for their activity and have claimed the city in a playful and creative way, like few others. This however is not appreciated by everyone, which leads to conflicts and the skaters get excluded from the city in different ways. Based on the concepts territoriality, appropriation and excluding/ including design I have studied the interaction between material properties, form and site use in public spaces, with a particular focus on use by skateboarding.

To investigate this, I have studied the public space from different perspectives, where a literature study has run parallel to a case study of public places in Malmö, Gävle and Copenhagen. This has been done by observation studies and spontaneous conversations with users. To get an understanding of the thoughts and ideas during the design process, I also made interviews with persons involved in the creation of the studied places.

The study showed that there is a need for a discussion about these concepts, a deeper knowledge and a broaden acceptance about the use of public space. I have identified a number of factors, important to think about and relate to, when designing places that should be permissive and multifunctional. These factors are applied on Rådhustorget in Gävle where the purpose was to reintroduce the site´s function as a square and as a vibrant public space, where a broad public can coexist, meet and interact with each other.

Main title:Skateboard, staden och rätten till offentligheten
Subtitle:en studie av exkluderande och inkluderande design i det offentliga rummet med skateboardåkande som raster
Authors:Klang, Erika
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:appropriering, exkluderande design, inkluderande design, multifunktionellt, offentliga rum, skateboardåkning, territorialitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9534
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9534
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 10:39
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics