Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Filippa, 2014. Dagvatten i den fysiska planeringen : studie av kommuners översikts- och detaljplaner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagvatten är regn och smältvatten från is som rinner över en hårdgjord yta. Vattnet kan tas om hand på olika sätt. I naturen infiltreras vattnet ner i marken och växter tar upp en del. Det är inte möjligt inne i städerna till följd av de hårdgjorda ytorna. Dagvatten måste därför avledas för att inte områden ska översvämas.
Allt mer forskning tyder på att Sverige kommer bli blötare i framtiden då kraftiga regn kommer bli mer vanligt. Detta medför att planering av dagvatten kommer bli viktigare.
Syftet med arbetet är att jämföra hur olika kommuner behandlar dagvattenhantering i den fysiska planeringen. Detta för att kunna få en bild av i vilken omfattning öppna dagvattenlösningar används.
Frågan som besvarats i arbetet är: Vilka faktorer av öppna dagvattenlösningar behandlas i kommunernas fysiska planering?
Kommuner har valts utifrån att få en spridning i landet. De översikts- och detaljplaner som använts har valts efter vad som fanns tillgängligt på kommunernas hemsidor. Dessa planer har sedan sökts igenom för att hitta relevanta delar kring dagvatten.
Därefter har en analys gjorts utifrån hur ambitiösa kommunerna varit i sina beskrivningar av dagvatten och en tabell har gjorts för att kunna visa på vilka öppna lösningar som behandlas i planerna.
Analysen som gjordes visa att 1 av 3 översiktsplaner ansågs ambitiösa i sin beskrivning av dagvattenhantering. I översiktsplanerna behandlades öppna dagvattenlösningar sparsamt. 6 av 18 detaljplaner ansågs vara ambitiös i dagvatten beskrivningen. I dessa planer behandlades fler olika öppna dagvattenlösningar.
Det är kommunen som ansvarar för den fysiska planeringen som innefattar upprättning av översikts- och detaljplaner. Fysisk planering handlar om utveckling och bevarande av mark. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta medan detaljplaner görs för ett specifikt område. Plan- och bygglagen styr vad som ska finnas med i de olika planerna. I översiktsplanerna bestäms kommunens översiktliga vision och användning av marken. Detaljplanen anger exploatering och utveckling av ett specifikt område inom kommunen.
Kommunerna har kommit en bit på vägen i sin planering av dagvatten men jag tror detta kan bli bättre.

Main title:Dagvatten i den fysiska planeringen
Subtitle:studie av kommuners översikts- och detaljplaner
Authors:Jönsson, Filippa
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Persson, Jesper
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fysisk planering, översiktsplan, detaljplan, dagvatten, dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2014 08:39
Metadata Last Modified:09 May 2014 08:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics