Home About Browse Search
Svenska


Hellman, Isa, 2021. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
942kB

Abstract

Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö
har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar
gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende
ytans rika blomning. Det som hindrar kommuner och förvaltare att expandera ängen
ytterligare är problematiken rörande besvärliga och dyra skötselinsatser.
Kandidatarbetet undersöker hur representanter från utemiljöbranschen ser på äng som
skötselprodukt och möjligheten till ökad användning av ängsytor om ny skötselteknik för
äng utvecklas. Utfallet av undersökningen visar ett tydligt intresse för en ängsrobot som
lösning på skötselproblematiken. Främst uppskattas uppsamlingsfunktionen hos roboten
som kan paketera mini-balar av det slagna gräset. Mini-balarna skulle kostnads- och
tideffektivisera ängsskötseln. Mini-balarna möjliggör också en enklare hantering av
återbruk av gräset. Restprodukten som blir av det slagna gräset kan, beroende på hur
förorenat gräset är, användas som foder eller gå till biogas.
Representanterna från utemiljöbranschen ser fördelar med en ökning av ängsmark inom
sin förvaltning och tror samtidigt att produktidén – Ängsroboten – kan hjälpa till att
övervinna de hinder för ängsskötsel som just nu hämmar ängens utveckling.

,

The ambition and demand to introduce meadows a greater extent in urban environments
has steadily increased over the past 10 years. Meadows contribute with several qualities
and benefits regarding biodiversity, reduced care intensity and an aesthetically
appreciated value with regard to the meadows rich flowering. The hinders perceived by
municipalities and managers to expand the use of meadows is the difficulties concerning
its complicated and expensive management.
This thesis investigates how representatives from the outdoor environment industry
regard the management of meadows and the possibility to increase the amount of
meadows given that new management technology for meadows is developed. The results
of the survey indicate an interest in a meadow robot. This primarily applies to the
collection function for the robot to process mini-bales of cut grass. The mini-bales result
in cost effective and time efficient meadow management. The mini-bales also provide
improved handling of the reuse of grass. The residual product that comes from the cutting
the grass can, depending on the level of contamination, be used as animal feed or used in
the production of biogas.
The representatives from the outdoor environment industry see advantages of an
increased use of meadows within their management and at the same time they believe that
the product idea - The Meadow Robot - can help overcome the obstacles connected to
meadow management that currently prevent the development.

Main title:Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik
Subtitle:kan en ängsrobot vara lösningen?
Authors:Hellman, Isa
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:äng, ängsrobot, ängsskötsel, skötselteknik, parkförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16563
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16563
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2021 10:48
Metadata Last Modified:08 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics