Home About Browse Search
Svenska


Stålhandske, Isa, 2021. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Blandstaden är ett begrepp som förekommer inom modern svensk stadsplanering och omfattar teman som delvis beror av utemiljön. Samtidigt verkar inte mycket vara skrivet om blandstadens utemiljö och dess möjligheter. Syftet med denna studie är därför att undersöka landskapsarkitekturens roll och utformning i den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Stadsdelen designades efter principer som anknyter till konceptet blandstad, men hur har det blivit i praktiken?
Undersökningen innefattar litteraturstudier om blandstaden som begrepp samt planeringsdokument från Vallastaden. Stadsdelen besöktes under två dagar och semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre berörda landskapsarkitekter. Studien visar att blandstadens utemiljö också kan vara blandad både funktions- och utseendemässigt. En slutsats är att kombinationer av funktionsintegrerad, blandad och tät bebyggelse riskerar att ge oklara gränser mellan privat och
offentlig karaktär i stadens rum. Blandstadens risk för konflikter förekommer även i utemiljön, särskilt då många behov samsas om samma plats. I Vallastaden begränsades gröna och sociala kvaliteter under planeringens gång, även om dessa värden tog stor plats tidigt i planeringsprocessen.
Dock visar Vallastaden exempel på att hur utemiljön kan förekomma i både nya och varierande former. Studien visar även att gatu-, vatten-, och grönstruktur är potentialer för
landskapsarkitekturen i blandstaden. Den estetiska variationen i Vallastadens utemiljö i form av konst, material och utrustning kan vara en inspiration för framtida blandstäder. En fortsatt diskussion om utemiljöns roll och utformning efterfrågas.

,

The mixed-use city or the compact city (blandstad) is a concept that occurs frequently in Swedish urban planning. However, research regarding the outdoor environment seems to be limited. The purpose of this thesis is therefore to investigate of the role and design of landscape architecture in the urban planning form, for which Vallastaden in Linköping is used as a case study. The research includes literature of the mixed-use or compact city as well as planning documents, site visits and semi-structured interviews with pertinent landscape architects regarding Vallastaden. The research shows that the outdoors of the mixed-use and compact city varies in appearance and function. Combinations of mixed-use and urban density are jeopardising clear boundaries between private and public areas. As conflict plays a part in the mixed-use city, it is shown to be represented in the outdoor environment as well. The quality and size of both green areas and areas supporting social opportunities outdoors declined during the planning process, despite being prioritised early in the project. The case study shows that these settings also occur in varied and unconventional forms. Multifunctional streets as well as blue and green infrastructure calls for knowledge and skills in landscape architecture. Inspiring examples of aesthetic variation in Vallastaden could be used as a model for further outdoor environment. Further discussions about the outdoor environment in mixed-use or compact cities are requested.

Main title:Blandstadens utemiljö
Subtitle:landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie
Authors:Stålhandske, Isa
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:blandstad, landskapsarkitektur, funktionsintegrering, tät stad, utemiljö, stadsplanering, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, mixed-use city, compact city, landscape architecture, functional integration, outdoor environment, urban planning, social sustainability, ecological sustainability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17284
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2021 08:32
Metadata Last Modified:12 Oct 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics