Home About Browse Search
Svenska


Bauer, Sara, 2014. Jämställd rörelse : genusperspektiv på aktivitetsparker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Landskapsarkitektur påverkar den fysiska miljöns utseende och funktion och därmed hur människor lever sina liv. Den här uppsatsen har skrivits för att undersöka hur ett
genusperspektiv kan användas inom landskapsarkitektur. Målet är att mer specifikt undersöka hur planering och gestaltning kan bidra till en jämställdhetsfrämjande
aktivitetspark. Idén bakom uppsatsen kommer dels från mitt eget intresse för hur landskapsarkitektur kan användas som ett redskap för samhällsförändring. Dels kommer det från en specifik förfrågan från Fritidsförvaltningen i Landskrona som vill undersöka hur en skejtpark skulle kunna locka en bredare målgrupp. Idag är det främst killar som nyttjar skejtparkerna. Hur kan jag som landskapsarkitekt arbeta för att utveckla en jämställdhetsfrämjande aktivitetspark? Vad kan ett jämställdhetsarbete inom landskapsarkitekturens yrkesområden innebära? Lagar och policydokument styr både
jämställdhets- och planeringsarbete, var kan en konstruktiv diskussion kring jämställdhet föras inom planeringen? Uppsatsen inleds med en beskrivning av genus och jämställdhetsarbete, från grundläggande begrepp och vidare till kopplingen med landskapsarkitektens yrkesområden i syfte att svara på den första av mina frågeställningar ”På vilket sätt kan planering och gestaltning innefatta ett
genusperspektiv?”. Aktuellt blir även idrottens roll i genusskapandet. Hur vi rör oss speglar vår identitet, i uppsatsen undersöks vilken påverkan idrotten har haft på genus och identitet samt på vilket sätt det kan utgöra en arena för jämställdhetsarbete. Det svarar på den andra frågeställningen ”Hur påverkas konstruktionen av kön genom fysisk aktivitet?”. Vidare beskrivs ett referensobjekt som utgör exempel där de tre områdena landskapsarkitektur, genus och idrott strålar samman. Detta i syfte att svara på den tredje och sista frågeställningen ”Hur kan en aktivitetspark utvecklas med ett genusperspektiv?”. Det dilemma som jämställdhetsarbetet tampas med, hur
ojämställdhet kan belysas utan att samtidigt befästas, är återkommande genom uppsatsen. Uppsatsen visar att ett jämställdhetsmål bör kompletteras med genusperspektiv med fokus på processen som medel. Generellt sätt efterlyses ett
underifrånperspektiv som sätter medborgaren med dess erfarenheter och kunskaper i fokus. Avslutningsvis förs en reflekterande diskussion kring hur verktyg och strategier
som medborgardialog, intersektionalitet, representation och iteration kan användas för ett genusarbete inom landskapsarkitektur.

,

Landscapearchitecture has an impact on how people live their lives in public spaces and is therefore a force in the development of societies. The built environment affects our way of moving and our possibilities to be physically active which is essential for a good health. This paper aims to uncover how a gender perspective could be included within the work of landscapearchitecture. The goal is to examine ways in how planning and design can be used in order to develop a gender equal activitypark. Therefore the paper focuses on three areas; gender, landscapearchitecture and sport. Initially the paper aims to answer the question ”In what way could planning and design include a gender
perspective?”, by explaining where a constructive dialogue concerning gender equality could take place in the structures of planning. The second question asks ”How is the
construction of gender being affected by physical activity?” and discusses gender in relation to physical movement as well as how sport could be an arena for working with gender equality. The three areas of focus converg with the third question ”How could a gender equal activitypark be developed?”. Throughout the paper the dilemma of how
gender equality can be discussed without further reinforcing gender differences is present. Generally the strategy that focuses on the process rather than the goal is an important factor as well as keeping a dialogue with citizens. Both are brought into focus as ways to implement a gender perspective in the profession of landscapearchitecture.

Main title:Jämställd rörelse
Subtitle:genusperspektiv på aktivitetsparker
Authors:Bauer, Sara
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genus, jämställdhet, fysisk planering, gestaltning, idrott, fysisk aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3330
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3330
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 10:20
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 10:20

Repository Staff Only: item control page