Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Filip, 2017. Nya städsegröna trädarter att pröva för Malmö stads gatumiljöer : en växtlista med lämpliga förslag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Idag pågår en urbanisering som ställer stora krav på de städer vi ska leva i. Städerna blir större och dess miljöer påverkar människor och natur. För att klara av framtidens utmaningar med förändrade klimat och större städer behövs det många insatser. De urbana träden kan spela en viktig roll att hantera dessa utmaningar. Det finns idag mycket forskning om vilka ekosystemtjänster urbana träd bidrar med. Träden förbättrar luftkvalitén, skapar bättre lokalklimat, folkhälsan blir bättre eftersom gröna miljöer minskar stress och dämpar bullernivån. Träden är dessutom en viktig del i att skapa gröna korridorer i staden. Gröna korridorer som i sin tur skapar nätverk och binder samman olika grönområden och natur, vilket är viktigt för att skapa en högre biologisk mångfald i staden. Träd i städer underlättar dagvattenhanteringen, något som kommer bli mycket viktigt eftersom framtidens klimatförändringar kommer orsaka kraftigare regn.
I klimat med långa vintersäsonger och kallare vintertemperaturer är städsegröna arter viktiga för att alla årstider ska kunna ha gröna miljöer. Det estetiska värdet på vintern höjs samtidigt som ekosystemtjänster kan utföras av städsegröna träd året runt i kallare klimat.
I Malmö stad utgör städsegröna släkten någonstans mellan 0,2 – 11,8 % av alla inventerade träd hos Malmö stad. Att användningen inte är större kan bero på att städsegrönt har ett dåligt rykte. Under 60 och 70-talet användes mycket städsegrönt, men med dålig kunskap, vilket ledde till att många växter inte mådde så bra. Detta är synd eftersom Malmö som ligger omgiven av lövfällande skogar har ett extra stort behov av grönska på vintern, till skillnad från många andra svenska städer som har tillgång till stora gröna naturområden med gran och tall året runt.
Med hjälp av en litteraturstudie och samlad information från Malmö stads trädplan försöker detta arbete hitta en lämplig metod att välja ut städsegröna arter till Malmös gatumiljöer. Och med hjälp av den metoden sedan skapa en växtlista med städsegröna arter som inte finns inventerade i Malmö stads träddatabas idag.
Resultatet i detta arbete visar att det finns nya städsegröna arter som är lämplig att pröva för Malmös gatumiljöer. Att välja rätt art till rätt plats kräver mycket kunskaper om artens egenskaper och om den plats den ska användas på. Det framkom även att mer forskning om arters egenskaper behövs för att lyckas ännu bättre i arbetet med att välja lämpliga arter till olika gatumiljöer.

Main title:Nya städsegröna trädarter att pröva för Malmö stads gatumiljöer
Subtitle:en växtlista med lämpliga förslag
Authors:Svensson, Filip
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:städsegrönt, gatuträd, gatumiljö, Malmö, barrträd, lövträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8077
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8077
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 10:46
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics