Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Tim-Theodor, 2023. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Examensarbetet Begravningsplatsen som plats för kontemplation och
rekreation - Gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård är ett gestaltningsförslag för delar av Kvidinge begravningsplats. Arbetet tar avstamp i en
förfrågan från Kvidinge församling om att rita om delar av ett gravkvarter
på begravningsplatsen.
Begravningsplatser har en central och komplex roll i samhället. Det är
en plats där vi minns och sörjer anhöriga som gått bort samtidigt som
det kan vara ett kulturarv och grönområde. I uppsatsen diskuteras de
kontrasterande behoven och flertalet utmaningar som relaterar till
begravningsplatsers unika förutsättningar och speciella karaktär.
Den här uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur begravningsplatser kan utformas och anpassas till en förändrad syn på hur vi begraver avlidna och hur vi använder våra begravningsplatser när vi besöker
dem. I uppsatsen behandlas olika övergripande teman, så som begravningsplatsers historia, vilka utmaningar som finns på kulturhistoriska begravningsplatser och om begravningsplatser olika funktioner. De
övergripande teman relateras sedan till Kvidinge begravningsplats som
används som studieobjekt för gestaltningsarbetet i uppsatsen.
För att föreslå ett gestaltningsförslag har kunskapsinhämtning skett
från litteratur, platsbesök på Kvidinge begravningsplats, intervjuer och
studiebesök av andra begravningsplatser. Slutsatser av arbetet är att
platsens fysiska kontext och sociala sammanhang har en stor inverkan på
hur gestaltningen av begravningsplatsen kan se ut.

,

The master thesis The cemetery as a place for contemplation and recreation
- Design proposal for Kvidinge cemetery is a design proposal for Kvidinge
cemetery. The work originates in a request from Kvidinge parish to redesign parts of a grave block at the cemetery.
Cemeteries have a central and complex role in society. It is a place where
we remember and mourn relatives who have passed away. Simultaneously it can be a cultural heritage and a green space. The thesis discusses
the contrasting needs and numerous challenges that relate to the unique
conditions and special character of cemeteries.
This essay aims to spread knowledge and understanding of how cemeteries can be designed and adapted to a changing view on how we bury the
deceased and how we use our cemeteries. The essay deals with various
topics, such as the history of cemeteries, challenges with historical cemeteries, and the different functions of cemeteries. The overall themes are
then related to the Kvidinge cemetery, which is used as a study object for
the design work in the thesis.
In order to propose a design proposal, knowledge has been gathered
from literature, site visits to the Kvidinge cemetery, interviews and study
visits to other cemeteries. The work concludes that the cemeteries physical context and social context have a great influence on the design of
cemeteries.

Main title:Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation
Subtitle:gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård
Authors:Jakobsson, Tim-Theodor
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Folkesson, Anders and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:begravningsplats, kyrkogård, gestaltningsförslag, Kvidinge kyrkogård, gravskick, askgrav, minneslund, askgravlund, ceremoniplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18566
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18566
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2023 11:57
Metadata Last Modified:25 Jan 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics