Home About Browse Search
Svenska


Wallström, Julia, 2016. Trädvårdsplanen som styrdokument i kyrkogårdsförvaltningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

I detta arbete har trädvårdsplanen funktion och innehåll studerats både i teorin och i
praktiken.

Kyrkogårdens träd har stor betydelse för kyrkogårdens karaktär och upplevelse. Träden
har ofta flera höga värden som anses vara viktiga att bevara varav flera av dem kan vara
lagskyddade. Det är viktigt att förvaltaren är medveten om vilka värden som existerar
och vilka lagar som är aktuella för att kunna vården träden på ett bra sätt. Förvaltaren
måste också vara medveten om vilka risker som är förknippade med träden och
upprätta rutiner för riskhantering. Det är därför nödvändigt att upprätta långsiktiga mål
och planer för hur träden ska vårdas för att kunna bevara träden i framtiden och se till
så att de är säkra. Ett verktyg som redan används i stor utsträckning i
kyrkogårdsförvaltningarna är trädvårdsplanen. En trädvårdsplan är ett styrdokument
för trädvård som ska innehålla information om hur varje enskilt träd ska vårdas på kort
och lång sikt. Den ska användas till budgetering, planering, tillstånds- och
dispensansökningar samt som ett praktiskt stöd i skötselutförandet.

Syftet med studien har varit att ta reda på vad en trädvårdsplan bör innehålla och om
det är ett lämpligt styrdokument för kyrkogårdsförvaltningar att använda sig av i vården
av deras träd. Målet med studien har varit att beskriva hur sex olika
kyrkogårdsförvaltningar använder sina trädvårdsplaner och vad som ingår i dem för att
kunna jämföra med vad som anges i litteraturen.

Studien består av en litteraturstudie och en studie av hur trädvårdsplanen fungerar och
innehåller i praktiken. I studien har sex olika kyrkogårdsförvaltningar i Skara Stift
medverkat.

Resultatet av studien har visat att det är stor skillnad mellan teori och praktik. Studien
tyder på att trädvårdsplanerna inte används i tillräcklig utsträckning som ett
styrdokument i flertalet av de tillfrågade förvaltningarna. Resultatet visar också att
innehållet i förvaltningarnas trädvårdsplaner inte matchar mer än 50 % av vad
litteraturen rekommenderar ska vara med i en trädvårdsplan.

Kunskapen om träd, trädvård och trädvårdsplaner i förvaltningarna är ofta väldigt låg
och behöver förbättras för att möjliggöra en god trädvård. Trädvårdsplanerna måste
också förankras i hela förvaltningen för att kunna användas som ett styrdokument.
Studien har visat på att det eventuellt finns behov av allmänna råd när en
kyrkogårdsförvaltning upprättar en trädvårdsplan på grund av den låga kunskapen. För
att kunna fastställa ett säkrare resultat behöver dock en undersökning i större skala
genomföras. Studien går i nuläget inte att generalisera på grund av det låga antal
deltagare.

Main title:Trädvårdsplanen som styrdokument i kyrkogårdsförvaltningar
Authors:Wallström, Julia
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Trädvårdsplaner, kyrkogårdsförvaltning, trädvård, kyrkogårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5513
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5513
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2016 08:13
Metadata Last Modified:05 Jul 2016 08:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics