Home About Browse Search
Svenska


von Gegerfelt, Agnes and Haara Löfstedt, Katarina, 2020. Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
88MB

Abstract

En skulle kunna säga att vi som landskapsarkitekter inte bara tar oss an en fysisk plats utan även
relationen mellan människa och landskap som också innefattar ”berättelsen” om landskapet. Detta
masterarbete återger den utforskande processen att sätta sig in i berättelsen om fritidsgården
Tegelhusets landskap. Målet har varit att göra ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö till
fritidsgården, och syftet har varit att utforska hur lokal involvering kan informera en sådan process.
Intentionen har varit att barnens och ungdomarnas åsikter och röster ska respekteras och tas till
vara på i det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Vår metod för lokal involvering har framförallt varit
att engagera barnen och ungdomarna i en workshop.

,

One could argue that we as landscape architects not only design physical places but also are involved
with designing the relationship between human and landscape, which also includes the narrative of
the landscape. This master thesis pictures the investigative process in getting to know the narrative
of the landscape of the youth center of Tegelhuset in Malmö, Sweden. The aim has been to create a
design proposal for a new courtyard for the youth center, and the purpose has been to investigate
how a participatory process with local stakeholders (children and youth at Tegelhuset) can inform
such a proposal. The intention has been that the voices and opinions of the children and youth
will be respected and be evident in the final proposal. Our method for involving the stakeholders
has mainly been to engage the visitors of Tegelhuset in a workshop

Main title:Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering
Authors:von Gegerfelt, Agnes and Haara Löfstedt, Katarina
Supervisor:Svensson, Jitka and Mellqvist, Helena
Examiner:Lindholm, Gunilla and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lokal involvering, medborgardialog, fritidsgård, barn, ungdomar, tonåringar, landskapsarkitektur, gestaltning av offentliga miljöer, hållbar stadsbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Oct 2020 12:25
Metadata Last Modified:22 Oct 2020 08:08

Repository Staff Only: item control page