Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Elsa, 2022. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Att lära sig nya saker är en stor del av att ta sig igenom en utbildning och undervisning kan
ske på många olika sätt. Detta arbete handlar om att undersöka om undervisningen av
digitala verktyg på landskapsarkitektutbildningen i Alnarp är optimal.
Uppsatsen börjar med en litteraturstudie som berör ämnena designprocess, digitala
verktyg för landskapsarkitekter, hur vi lär oss och digitala verktyg på utbildningen.
Litteraturstudien följs av tre enkätstudier besvarade av studenter i årskurs tre och
årskurs fem på Alnarp samt av 101 yrkesverksamma landskapsarkitekter. Enkäterna handlar
om hur studenterna upplever sin egna kunskap i digitala verktyg och hur ofta olika digitala
program används i arbetslivet. Resultatet från enkäterna presenteras i diagram och i text. Från
enkätstudierna blir det tydligt att studenter i både årskurs tre och fem inte anser att deras
kunskaper är tillräckliga för framtida arbetsuppgifter i yrkeslivet. Därefter konstateras att
digitala verktyg används ofta och i stor utsträckning i arbetslivet.
Sedan följer en diskussion kring litteraturstudiens och enkätstudiernas resultat.
Uppsatsen avslutas med en metoddiskussion där olika förslag till hur studien skulle kunna
förbättras presenteras.

,

Learning new things is a significant part progressing through an education and there are
many methods of teaching. This study aims to explore whether the tuition of digital tools in
the landscape architecture program is optimal.
The thesis begins with a literature study which covers the design process, digital tools
for landscape architects, how to learn and digital tools in the landscape architecture program.
The literature study is followed by three different surveys answered by student in year
three and five studying in Alnarp and by 101 professional landscape architects. The surveys
cover how students perceive their knowledge regarding digital tools and how often digital
programs are used by professional landscape architects. The results from the surveys are
presented in the form of charts and text. From the results it becomes clear
that there are students in both year three and five who do not believe their knowledge
regarding digital tools is sufficient for future tasks after graduation. It is stated that digital
tools are used vastly among landscape architects.
Following is a discussion about the results from the literature study and the surveys.
The thesis is concluded by a method discussion where various suggestions for how the study
could be improved is presented.

Main title:Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter
Subtitle:optimal undervisning för digitala program
Authors:Nilsson, Elsa
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:digitala verktyg, landskapsarkitektur, undervisning, AutoCAD, Adobe Illustrator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2022 08:18
Metadata Last Modified:20 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics