Home About Browse Search
Svenska


Christensen Strömgren, Sanne, 2015. Träd som temperaturreglerare i stadsmiljö : en litteraturstudie gällande trädval för urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Värmeböljorna blir allt vanligare i Sverige vilket kommer kosta sjukvården miljardbelopp. Hur kan denna trend motverkas? Träd kanske inte är hela lösningen på problemet, men är en hjälp på vägen.
Det urbana landskapet har idag högre temperatur än omgivande landsbygd. Detta fenomen, den så kallade urbana värmeö-effekten, beror bland annat på att hårdgjorda ytor absorberar solenergi, antropogena källor utsöndrar värme, luftföroreningar fungerar som växthusgaser och bristen av nerkylande vegetation. Dessa faktorer bidrar till en ohållbar temperaturstigning.
Kandidatarbetets mål har varit att ta reda på hur träd bidrar till en temperatursänkning inne i städerna och att identifiera urvalskriterier för att välja träd ur temperatursynpunkt som samtidigt fungerar i urbana miljöer. Arbetets mål har uppnåtts genom en inläsnings- och instuderingsfas som följdes av att relevant material sammanställdes och analyserades. Två frågeställningar ställdes för att nå målet:
Hur bidrar träd till temperatursänkning i stadsmiljö? Vilka egenskaper skall träd ha för att fungera i urbana miljöer?
Arbetets resultat visar tydligt på att träd har en central funktion i att reducera temperaturen i sin omgivning genom beskuggning och evapotranspiration, det vill säga summan av vattenavdunstning och träds transpiration. Vid val av trädart gäller det att trädets egenskaper passar de förutsättningar som varje specifik plats har och samtidigt har en tät och stor trädkrona för att ge optimal effekt på temperaturen.

,

Värmeböljorna blir allt vanligare i Sverige vilket kommer kosta sjukvården miljardbelopp. Hur kan denna trend motverkas? Träd kanske inte är hela lösningen på problemet, men är en hjälp på vägen.
Det urbana landskapet har idag högre temperatur än omgivande landsbygd. Detta fenomen, den så kallade urbana värmeö-effekten, beror bland annat på att hårdgjorda ytor absorberar solenergi, antropogena källor utsöndrar värme, luftföroreningar fungerar som växthusgaser och bristen av nerkylande vegetation. Dessa faktorer bidrar till en ohållbar temperaturstigning.
Kandidatarbetets mål har varit att ta reda på hur träd bidrar till en temperatursänkning inne i städerna och att identifiera urvalskriterier för att välja träd ur temperatursynpunkt som samtidigt fungerar i urbana miljöer. Arbetets mål har uppnåtts genom en inläsnings- och instuderingsfas som följdes av att relevant material sammanställdes och analyserades. Två frågeställningar ställdes för att nå målet:
Hur bidrar träd till temperatursänkning i stadsmiljö? Vilka egenskaper skall träd ha för att fungera i urbana miljöer?
Arbetets resultat visar tydligt på att träd har en central funktion i att reducera temperaturen i sin omgivning genom beskuggning och evapotranspiration, det vill säga summan av vattenavdunstning och träds transpiration. Vid val av trädart gäller det att trädets egenskaper passar de förutsättningar som varje specifik plats har och samtidigt har en tät och stor trädkrona för att ge optimal effekt på temperaturen.

Main title:Träd som temperaturreglerare i stadsmiljö
Subtitle:en litteraturstudie gällande trädval för urbana miljöer
Authors:Christensen Strömgren, Sanne
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, urban heat island, temperatursänkning, skugga, evapotranspiration, artval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4471
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2015 09:55
Metadata Last Modified:17 Jun 2015 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics