Home About Browse Search
Svenska


Centring, Nicklas, 2016. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. För att vara en bidragande del för kunskapshöjningen och säkerställandet av rättigheterna och artikel 31, krävs det en förståelse för vad barns lek är och hur den tar sig i uttryck.
Vad betyder barns rätt till lek för en landskapsarkitekt? Hur kan konventionen tolkas om den blir svensk lag? Vilka verktyg kan en landskapsarkitekt använda för att säkerställa barns rättigheter? Dessa frågor är viktiga frågor att ställa sig då Barnsrättsutredningen lämnat förslag att inkorporera Barnkonventionen i svensk lagstiftning.
Resultatet av litteraturstudien visar att lekens betydelse för barn är oerhörd viktig. Leken fyller ett psykiskt, fysiskt och socialt utvecklingssyfte men är även ett sätt för barnet att förhålla sig till sin verklighet och omgivning. Leken fyller en funktion av trygghet när barnets utmanas i vardagen. Därför behöver Barnkonventionen stärkas för att säkerställa barns rätt till lek, alltså barnets utveckling. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg som kan användas för att säkerställa barns rättigheter och bör användas i alla projekt som rör barn, däremot inte utan barnets perspektiv delaktigt under hela analysprocessen.

,

The purpose of this paper is to raise the level of knowledge concerning the Convention on the Rights of the Child, among landscape architects. With a special focus on article 31, the Child’s right to play. The knowledge of the Convention will help in guaranteeing the Rights of the Child. To guarantee the right to play it requires an understanding of the definition of play.
What does the child’s right to play mean to a landscape architect? How can the Convention be interpreted if it becomes Swedish law? What tools can the landscape architect use to guarantee the rights of the child? These questions are important to ask considering the fact that Barnsrättsutredningen have advised to incorporate the convention as Swedish law.
The result of the literature study shows that the significance of play for children is very important. The play helps the child to develop their physical, psychological and social skills as well as to conduct oneself to the reality and surroundings. During the child’s life the play is a safe way to be challenged and to try out new things in life. This is why the convention needs to be consolidated to guarantee the child’s right to play, in other meaning the child’s development. Child impact assessment is a tool to guaranteeing the rights of the child and should be used in all project that concerns children. That said children’s perspective should always be included during the full length of the analysing process in all projects.

Main title:Artikel 31 : barns rätt till lek
Subtitle:en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?
Authors:Centring, Nicklas
Supervisor:Persson, Anna
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barnkonventionen, barns rätt till lek, barnkonsekvensanalys, utemiljö, lekteori, barns utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 11:10
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics