Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Annica, 2024. Särslöv släktgård : en rekonstruktion av landsbygdens trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Gården i Särslöv i sydvästra Skåne flyttades ut från Särslövs by under enkiftet och har snart varit i samma släkts ägo i nästan 200 år och idag brukar den sjätte generationen gården. Med enskiftet möjliggjordes bättre plats för trädgården som idag är cirka 4000 kvadratmeter stor och består av en grusad innergård innehållandes boningshus, loge, stall och grishus samt en baksida med större gräsmatta, trädkrans med lähäckar, många olika äppleträd samt en stor uteplats vid verandan. Målet med uppsatsen var att göra en litteraturstudie, en historisk efterforskning och en inventering av trädgården för att förstå hur den sett ut från 1800-talets mitt till nutid och hur den förändrats över tid. I linje med Florens-deklarationen och Maria Flincks bok (2022) om hur man inventerar äldre trädgårdar har det genomförts en arkivundersökning i äldre arkiv och en inventering av trädgården, hur den ser ut idag och vilka växter som finns på platsen. Slutligen har det även gjorts en genomgång av släktens gårdsarkiv i form av dokument, foton och ritningar. Den långa ägarlängden medför positiva förutsättningar för att hitta mycket material om trädgårdens historia. Detta material har sammanställts i en nutidsdel och en historisk del med fokus på trädgårdens utseende och växterna som finns eller har funnits på platsen. Den historiska delen har delats upp i tre tidsperioder, i början av 1900-talet, 1920-40 och 1950-80. Till inventeringen och arkivsökandet har det adderats ytterligare två tekniker för att öka förståelsen för trädgårdens utveckling. dels rekonstruktionsritningar där man försökt följa trädgårdens former över tid, dels kolorerade svartvita foton för att kunna identifiera ytterligare växtmaterial och struktur i trädgården. Utifrån dessa delar har ett kvalificerat antagande om trädgårdens utseende genom tiderna sammanställts i flera illustrationsplaner, text och en summering.

,

The farm located in Särslöv in southwestern Scania was moved out from the Särslöv village during the ”enskifte” 1806 and has belonged to the same family for almost 200 years. Today, the sixth generation of the family lives on the farm. With ”enskiftet”, the garden had better opportunities for more space. Today the garden is about 4000 squaremeters and the frontyard contains a gravel yard with the residential building, a lodge, a stable and a pig´s house. The backyard has a large lawn, a tree-row, several hedges and bushes, many appletrees and a large courtyard along the porch. The goal with this essay was to make a litteratur study, an archival study and an inventory to understand how the garden has evolved from the 19th century until today and how it has changed over time. With the Florence charter and the book how to inventory older gardens, written by Maria Flinck (2022), has an archive research in older archives been done along with an onventory of the garden, how it looks todat and what kind of plants that are today present. Finally there has been a study over the family´s archive, with documents, photos and drawings. With the long ownership a better basis to find more of the garden´s history was created. The material has compiled to one part with the presnt garden and one part with the past garden, with focus of the garden´s shape and the plants which has been or is still remaining. In the section for the past garden three different periods, the beginning of the 1900´s, 1920-40 and 1950-80. To the inventory and the historical research has two more technics been added. With reconstruction- drawings has a deeper understanding been created, to the gardens progress over time. With photos in black and white, colour has beed added, to increase the possibility to identify more plants and the structure of the garden. With these parts has three qualified shapes of the garden over time been put together in diffenret illustrationplans with texts and a summary.

Main title:Särslöv släktgård
Subtitle:en rekonstruktion av landsbygdens trädgård
Authors:Lindberg, Annica
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:släktgård, rekonstruktion, trädgårdshistoria, historisk gestaltning, trädgårdsdesign, grönt kulturarv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19952
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2024 08:37
Metadata Last Modified:14 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics