Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Katrin, 2017. Tryggare bostadsmiljö : gestaltning av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
32MB

Abstract

Kandidatarbetet presenterar ett gestaltningsförslag av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund med Lunds Kommuns Fastighets AB (hädan LKF) som uppdragsgivare. Arbetet behandlar ämnet trygghet ur ett kvinnoperspektiv och syftar till hur man genom bostadsmiljöns utformning kan öka den upplevda tryggheten på platsen. Arbetsprocessen består av en litteraturstudie, en fallstudie samt ett gestaltningsförslag.

Begreppet trygghet beskrivs som en subjektiv känsla knuten till en viss plats eller situation. Det innebär att en individs erfarenheter eller upplevelser genom livet styr vad denne uppfattar som tryggt eller otryggt (Jansson et al, 2013) vilket gör ämnet både komplext och kontextualiserat (Lindgren & Nilsen, 2011). Den vanligaste orsaken till att både män och kvinnor upplever en känsla av otrygghet då de vistas ute beror emellertid på rädslan att utsättas för brott (Jansson et al, 2013). Den signifikanta skillnaden mellan de båda könen är dock att kvinnor är rädda för att utsättas för sexuella brott (Andersson, 2002). Effekten blir att många kvinnor tar till olika strategier för att minska risken för att bli utsatt för våld eller överfall som olyckligtvis resulterar i att deras rörelsefrihet och välmående försämras (Andersson 2001). Granskningar av den aktuella bostadsgården visar på en förhöjd otrygghet bland de tillfrågade kvinnorna på platsen under dygnets mörka timmar. Oron begränsar deras möjlighet till att vistas ute under kvällstid och försämrar på så vis även kvinnornas livskvalitet. Av den anledningen har det varit av största intresse att identifiera orsakerna till den upplevda otryggheten på platsen och jobba med ett förslag på hur gårdens nya utformning kan få den att upplevas som tryggare.

I gestaltningsförslaget har i huvudsak bostadsgårdens trygghetsproblem behandlats men även övriga utmaningar och brister som gården står inför. Detta för att skapa en bostadsmiljö som ser till de boendes olika behov och som fungerar för de många persontyper som kan tänkas bo på gården. I gestaltningsprocessen har särskild vikt lagts vid att öka tillgängligheten och belysningen på gården, öppna upp ytor för fri sikt och skapa blickfång som lockar de boende till att vistas på gården.

Main title:Tryggare bostadsmiljö
Subtitle:gestaltning av en bostadsgård på Norra Fäladen i Lund
Authors:Jansson, Katrin
Supervisor:Persson, Bengt
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, otrygghet, säkerhet, bostadsgård, trygghetsfaktorer, gestaltning, vegetation, brott
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8406
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 11:22
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 11:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics