Home About Browse Search
Svenska


Bratt, Ludvig, 2016. Vindkraftens visuella påverkan på landskapet : med utgångspunkt i tre olika tidsepoker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vi genomgår just nu i Sverige liksom i flera andra länder i världen en energitransformation från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Den här uppsatsen utforskar hur energitransformationen och mer specifikt vindkraften kommer uppfattas i landskapen ur en visuell synvinkel. Uppsatsen ger en förståelse för hur stor inverkan gestaltningen och placeringen av vindkraften har för det visuella resultatet. Den består av tre huvuddelar som beskriver aspekter på vindkraft genom tre olika tidsepoker: en historisk, en nutida och en framtida. I det historiska kapitlet har väderkvarnens roll i samhället undersökts och hur det kommer sig att de hade en så stark lokal förankring och hur de med tiden blivit kultursymboler. Källor som romaner och böcker har blandats med vetenskapliga texter som ger såväl en subjektiv som en objektiv synvinkel. I det nutida kapitlet tar uppsatsen upp de senaste trettio årens något storskaligare vindkraftverk och hur man planerat för att uppnå ett visuellt positivt resultat där vindkraften smälter in i landskapen på ett bra sätt och för att få en acceptans hos allmänheten. Det framtida kapitlet tar upp påbörjade projekt som offshore-parker på djupt vatten, stora vindkraftparker i skogar m.m. såväl som mer hypotetiska projekt som flygande, flytande, bladlös och multifunktionell vindkraft. Det vi i framtiden bör tänka på som vi har missat de senaste trettio åren, är det som gjorde väderkvarnarna så starka i sin karaktär; delaktigheten och kopplingen mellan kvarnen och människan. I framtiden bör vi öka delaktigheten genom större lokalt och privat ägande för att skapa en acceptans hos de närboende vad gäller den visuella påverkan men även gentemot förnyelsebar energi i stort. Nu när förnyelsebar energi väntas öka krävs det en mer hållbar inställning till markanvändningen och multifunktionalitet där fler energikällor delar på en och samma plats. Slutsatsen vad gäller den visuella aspekten är att den allt som oftast prioriteras ned gentemot andra aspekter såsom effektivitet och avkastning. I framtiden måste vi börja se den visuella aspekten som ett viktigt hjälpmedel för att skapa en tilltalande framtid med förnyelsebar energi.

,

We are going through an energy transition in Sweden and several other countries around the world from fossil fuels to renewable energy. In this essay I will examine how the energy transition and more specifically wind power will visually impact the surrounding landscapes. By examine wind power you can understand the importance of the design and the location of wind turbines in order to get a positive visual result. This essay consists of three main sections and chapters that represent three different eras: historical, contemporary and future. In the historical chapter the windmills is being analysed for its role in the society and how it got such a strong local acceptance and later became a culture symbol. In this chapter methods such as novels and other books have been mixed with scientific reports in order to get both an objective and a subjective point of view. The contemporary chapter is a summary of the last 30 years of research and it describes the planning and the work to achieve a visually positive impact of wind turbines on landscapes. The aim is to make the wind turbines blend into the landscapes and reach an acceptance among the general public. The future chapter describes ongoing projects such as offshore parks in deep water, large wind parks in forests etc. and more hypothetical projects such as flying, floating, bladeless and multifunctional wind power. What we in the future must bear in mind is something that we have lost through the last thirty years; the participation and the connection between the human being and the windmill. We should consider in the future to increase the local and private ownership in order to create an acceptance among the local residents towards the visual impact of wind power and in general towards renewable energy. Renewable energy is going to rapidly increase in the future. Therefore is a more sustainable approach towards the use of land and multifunctionality, which is needed to create areas where multiple energy sources can share the same space. A conclusion drawn from the essay is the fact that visual impact often comes secondary compared to other aspects such as efficiency and profit. We need to start seeing the visual aspect as an important tool in order to create an appealing future for the renewable energy.

Main title:Vindkraftens visuella påverkan på landskapet
Subtitle:med utgångspunkt i tre olika tidsepoker
Authors:Bratt, Ludvig
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vindenergi, väderkvarn, energistransformation, energiövergång, förnyelsebar energi, förändringar, landskap, delaktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5982
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5982
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 10:45
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics