Home About Browse Search
Svenska


Lindman, Tove, 2013. En naturlig trädgård : ett gestaltningsförslag grundat på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

’En naturlig trädgård – ett gestaltningsförslag med biologisk mångfald’ handlar om hur man får in naturen i trädgården. Hur gör man för att förbättra den biologiska mångfalden i sin egen trädgård och på så sätt möjliggör möten mellan människa och natur?

Ämnet biologisk mångfald i trädgården är intressant och har potential att bli en framtida trädgårdstrend som både branschen och allmänheten kan anamma. Arbetet utgår från den biologiska mångfalden ur ett zoologiskt perspektiv och berör en utvald tomt som får en ny gestaltning med nya livsmiljöer anpassade för olika djurarter. Arbetet består av två delar. Litteraturstudien, som belyser den biologiska mångfaldens betydelse och värden samt beskriver livsmiljöer för utvalda djurgrupper som kan tänkas trivas på den valda tomten. Genom beskrivningarna av den biologiska mångfaldens betydelse och konkreta exempel på livsmiljöer som främjar den, får man en övergripande bild av ämnet. Denna information kan också vara till hjälp för en läsare som önskar kunna skapa sin egen naturliga trädgård med rik biologisk mångfald. Arbetet beskriver vad en trädgård med biologisk mångfald innebär och hur man kan bygga upp sin trädgård i olika skikt för att gynna djur och mikroorganismer. Genom att variera olika växtmaterial och markmaterial kan man bilda ett mosaikmönster i sin trädgård som kan ge många nya livsmiljöer. Det är viktigt att inte städa sin trädgård för mycket utan låta naturen ha sin gång. Att skapa miljöer som varierar med sol och skugga, högt och klippt gräs, tät vegetation och öppna ytor gynnar djurlivet.

Gestaltningen visar via illustrationer hur man kan komponera med växter för att skapa livsmiljöer i trädgården. Utifrån platsbesök och analys har tomtens förutsättningar värderats och tagits som utgångspunkt i platsens gestaltning och utgör bas i de utvalda livsmiljöer som gestaltas. Konceptet för trädgården är naturen och en naturkänsla som ska ge denna ett frodigt och harmoniskt intryck. Gestaltningen visar olika rum för olika aktiviteter och livsmiljöer. Det finns bland annat en fågeldunge, hassellund, fjärilsrestaurang, våtmark, skuggträdgård och solbacke med perenner. Gestaltningen har många delar som tillför många nya livsmiljöer i trädgården och arbetet visar att det är möjligt att med små medel skapa en trädgård som främjar biologisk mångfald. Arbetet kan användas som grund för att skapa sin egen trädgård med biologisk mångfald och ge tips på hur man kan skapa livsmiljöer för vissa insekter, djur och andra organismer.

Main title:En naturlig trädgård
Subtitle:ett gestaltningsförslag grundat på biologisk mångfald
Authors:Lindman, Tove
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Biologisk mångfald, ekosystem , gestaltningsförslag, illustration, livsmiljö, naturlig trädgård och ståndort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2013 14:14
Metadata Last Modified:13 Nov 2013 14:14

Repository Staff Only: item control page