Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Niklas, 2005. Släpslangspridning av gödsel, kan det löna sig?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
72kB

Abstract

I have chosen to work with drag hose system and try to find an alternative to spread manure with a usually tank system, see if you can make a profit and what advantage and disadvantage the system has.
The purpose whith the project has been to try to make a system that can spread manure at better occasions than farmers do today and above everything make a financial addition. Today it is just a heavy work and takes a lot of time.
I have counted on investment costs and carefully examined what equipment you need. I have not the technical details in my project, I have just tried to understand how it is to spread manure with drag hose system today.
What is drag hose system?
You put a hose in your manuretank, connect it to a pump that is driven by a traktor or stationary engine. You place a hose that reach the field were you are going to spread. You connect a special hose that you drag to the field.
On the tractor is a hoseramp fitted, 12 meters wide.
The cost to invest in drag hose system is about two million Swedish crowns. Then you get machinery that can be used by both contractors and by farmers.
The drag hose system is more expensive to buy than a system with tank but you get higher capacity and you don't have the pressure on the soil, and you also can drive when the fields are wet which is a big benefit when you get wet years.
The system is a little bit more complicated then to drive with tank. You have to make a plan of how to drive because you have the hose to look up with.
The system is new in Sweden, about 25 systems are in use today.
I think that we are going to see more of the system in the future because the farms is getting bigger and more manure should be spread on shorter time.

,

Jag har valt att arbeta med släpslangspridning för att försöka få något alternativ till att sprida gödsel med vanlig gödseltunna och se om det kan vara lönsamt och undersöka vilka för och nackdelar systemet har.
Målet med arbetet har varit att försöka ta fram ett system för att sprida gödseln vid bättre tillfällen än den görs idag och framförallt göra den till ett ekonomiskt tillskott mot att det idag på många gårdar bara är en tung arbetsbörda.
Jag har räknat på investeringskostnad och noga undersöka vilken utrustning som behövs. Jag har inte gått alltför noga in på tekniska detaljer utan i huvudsak försökt att bilda en uppfattning om hur man kör med slang i idag.
Vad är då släpslangspridning?
Man stoppar i en sugslang i sin gödselbrunn, den kopplas till en pump som drivs med traktor eller stationär motor.
Man lägger ut en matarslang som når ut till det fält där det ska spridas gödsel. Här kopplar man på den slang som man släpar på fältet.
På traktorn sitter en ramp, 12 meter bred med slangar där gödseln kommer ut.
Att investera i ett släpslangsystem kostar ungefär två miljoner. Man får då en komplett anläggning som både kan användas av enskilda lantbrukare och av maskinstationer.
Systemet är dyrare vid inköp än att köpa en tunna men man får högre kapacitet och man slipper onödig markpackning, man kan även köra när det är vått på fälten vilket är en stor fördel vid regniga år.
Kostnaden per kubik är ungefär densamma som att köra med tunna.
Släpslangspridning är lite krångligare än att köra med tunna. Man måste noga planera
sin körning eftersom man har slangen att ta hänsyn till.
Systemet är ganska nytt i Sverige, ett 25 tal anläggningar används idag.
Jag tror dock att vi kommer att se fler anläggningar i framtiden eftersom djurgårdarna blir större och mer gödsel skall köras ut på kort tid.

Main title:Släpslangspridning av gödsel, kan det löna sig?
Authors:Johansson, Niklas
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:33
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gödselspridning, tidsbesparing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7388
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7388
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:13
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics