Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Evelina, 2018. Urbana mikroklimat : designstrategier för solstrålning, vind, luft- och ljudkvalité. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Landskapsarkitekter ställs varje dag inför den svåra frågan: hur ska vi skapa städer som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara? De urbana mikroklimaten rör alla dessa aspekter. Genom val av material, placering av hårda landskapselement och vegetation påverkar landskapsarkitekten allt från temperatur till ljudkvalité. Indirekt påverkar dessa faktorer klimatet, energianvändningen i byggnader, hur olika utomhusmiljöer används samt människors psykiska och fysiska välmående.

Även om designen har stor inverkan på det urbana mikroklimatet och stadens offentliga rum finns det ont om riktlinjer och regler för hur utomhusmiljöer bör utformas med avseende på termisk komfort samt goda ljud-och luftförhållande. Detta kandidatarbete avser därför att samla kunskap inom dessa områden och ta fram generella strategier och riktlinjer för att uppnå önskvärda mikroklimat.

För att göra detta måste först frågan ”Vad är ett bra urbant mikroklimat med avseende på människors hälsa” besvaras (del 2). Svaret på denna fråga har visats varierar mycket beroende på rådande situation och omgivning.

Efter att denna fråga besvaras tar arbetet upp olika strategier för att önskvärda mikroklimat med avseende på solstrålning, vindförhållande, luftkvalité och ljud (del 3). Inom varje strategi berörs bland annat hur vegetation och hårda landskapselements placering och utformning påverkar mikroklimatet.

Avslutningsvis (del 4) förs en disskustion kring resultatet och eventuella slutsatser. I avslutadande del berörs även frågor att gå vidare med.

,

Landscape architects and urban designers face the difficult question: How do we create cities that are economically, socially and ecologically sustainable? The urban microclimate concerns all these aspects. The design, choice of materials, the shape and placing of hard landscape element and vegetation, influences everything from temperature to sound quality. Indirectly the design also affects the climate, energy use in buildings, how people use different places as well as their mental and physical well-being.

Although the design has a major impact on the urban microclimate and city space, there is a lack of guidelines and rules for how outdoor environments can be designed regarding to thermal comfort as well as good sound and air conditions. This essay therefore aims to gather knowledge in these areas and develop general strategies to achieve desirable microclimate.

In order to do this, however, the question ”What is a good urban microclimate with concern to human well-being” must be answered (Part 2). Which seems to vary depending on the prevailing situation and location.

After this the essay deals with strategies to achieve desirable sun, wind, air and sound conditions (Del 3). Within each strategy choice of materials, place of buildings and other hard landscape elements will be brought up.

The last part (Part 4) is a discussion about the outcome, possible conclusions and questions to study further.

Main title:Urbana mikroklimat
Subtitle:designstrategier för solstrålning, vind, luft- och ljudkvalité
Authors:Bengtsson, Evelina
Supervisor:Palmér, Emma
Examiner:Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mikroklimat, microclimate, solstrålning, vind, ljud, luftkvalité, design, termisk komfort, SLU
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9972
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9972
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2019 12:23
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page