Home About Browse Search
Svenska


Dahllöf, Jessica and Hjort, Therese, 2018. En utvecklingsplan för området Lernacken vid Brofästet i Malmö : en plan för att öka rekreationsvärdena i ett befintligt naturområde i Malmö kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

I dagens till stor del urbaniserade samhälle, där människor blir allt mer stillasittande och där den psykiska ohälsan hos stora delar av befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2017a) ser vi ett värde i att öka möjligheten till vistelse i naturlika områden. Det eftersom allt mer forskning visar på ett samband mellan naturupplevelser och ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande. Till exempel har det visat sig att människor som har tillgång till bra naturmiljöer både lägger mer tid på det som stärker hälsa och välbefinnande och dessutom håller sig friskare än människor som inte har den förmånen (Johnsson, Lundqvist & Ottosson, 2014 s. 29).

Parallellt med den trend, där mänskligheten genom den ökande urbaniseringen, blir mer och mer avskärmade från naturen, kommer ständigt nya alarm om de miljömässiga utmaningar världen nu står inför. Kanske blir det svårare att göra bra miljöval om förståelsen kring varför man ska göra sådana, i och med minskningen av tätortsnära​ ​naturområden,​ ​blir allt mindre?

Vi upplever att tillgången på naturlika och varierade områden i Malmö stad är begränsat, speciellt i den västra delen av staden. För att öka tillgången på naturlika områden för boende i centrala, men främst sydvästra delen av Malmö har vi arbetat fram ett utvecklingsförslag för området som kallas Lernacken. Lernacken är beläget norr om Öresundsbrons brofäste och söder om Sibbarps campingområde vid Malmö kommuns sydvästra kuststräcka. Området är ca 76 ha stort och har en terräng med mestadels öppen vegetation, spridda buskar och buskage samt ett mindre antal planterade trädbestånd. Lernacken har i dagsläget relativt få besökare men vi anser att platsen på grund av dess storlek, dess varierande vegetation och inte minst på grund av dess läge har stor potential att i framtiden kunna utvecklas till ett kvalitativt rekreationsområde.

Main title:En utvecklingsplan för området Lernacken vid Brofästet i Malmö
Subtitle:en plan för att öka rekreationsvärdena i ett befintligt naturområde i Malmö kommun
Authors:Dahllöf, Jessica and Hjort, Therese
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rekreation, naturområde, Lernacken, utvecklingsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9861
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9861
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2018 08:02
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics