Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Birgitta, 2006. Varför mår träden bra? : en undersökning av Åsötorgets kungslindar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
1MB

Abstract

Vanligtvis lever våra stadsträd under stark stress i de urbana miljöerna och mår ofta ganska dåligt. Det urbana klimatet skiljer sig från landsbygdens klimat och de ogynnsamma faktorerna kan exempelvis vara köld, stark värme, stark vind, vattenbrist, näringsbrist, för starkt ljus, för svagt ljus, markkompaktering eller gift. Dessa faktorer kan ha en negativ påverkan på träden och framförallt rotmiljön kan försämras kraftigt. Stadsträden har ofta långtifrån optimala växtbetingelser eftersom markens kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper är helt annorlunda från de förhållandena som existerar i trädens naturliga miljö.
Kungslindarna (Tilia x europaea 'Koningslinde') på Åsötorget i Stockholm planterades i början av 60-talet. Dessa träd har sedan dess stått ostörda i en hårdgjord yta som är belägen på ett garagetak. Endast ett fåtal av träden har under årens lopp varit tvungna att bytas ut, troligen på grund av mekaniska skador på stammen i form av skadegörelse eller påkörning av fordon. På grund av ombyggnation har dessa träd tagits bort då de inte längre får plats på torget. Kungslindarna på Åsötorget var i mycket god kondition och syftet med detta arbete har varit att undersöka varför de var det, trots den ogästvänliga miljön där de vuxit. Undersökningen ingår som en del i Stockholms stads stadsträdsrenoveringsprojekt tillsammans med flera andra forskningsprojekt som utförs i samarbete med SLU, Alnarp.
Torget är solbelyst större delen av dagen vilket har skapat en varm växtplats för kungslindarna. De kraftiga, byiga vindarna som drar över området verkar uttorkande. Träden hade ingen kontakt med grundvattnet och har varit tvungna att helt förlita sig på nederbörden. Värmen, vinden och den knappa tillgången på vatten gör Åsötorget till en väldigt torr växtplats. Marken var belagd med asfalt vilket har försvårat möjligheterna för vatteninfiltration. Närmast runt träden låg betonggaller för att skydda planteringsgroparna och underlätta för gasutbyte och vatteninfiltration.
Lindarna var planterade i trälådor på 1,4 x 1,4 x 0,85 meter av tryckimpregnerat virke. Ett välutvecklat rotsystem har fyllt ut lådorna och tagit sig ut genom springor mellan plankorna. Mellanleran i trädgroparna visade sig ha ett bra näringsinnehåll, en mycket god struktur och vattenhållande förmåga samt ett effektivt biologiskt liv. Jorden som lindarna var planterade i var en stabil naturlig jord som skiljer sig starkt från de komponerade jordar som ofta används idag. Bärlagret omkring trälådorna bestod av svagt lerig mo som också hade ett bra näringsinnehåll och en viss vattenhållande förmåga vilket har förbättrat förutsättningarna för träden.
En låg kronbas har gjort att det inte varit naturligt att gena över beläggningen nära trädstammarna och betonggallren som vilat på trälådorna har inte pressat ned jorden. Detta har medfört att planteringsjorden har fått behålla sin struktur och de skador som kan uppstå genom markkompaktering har uteblivit. Gasutbytet, vatteninfiltrationen och dräneringen har kunnat fungera tillfredställande och därför också tillväxt, vatten- och näringsupptag.
Min undersökning visar hur viktigt det är med goda markförhållandena och att det är en förutsättning för att få friska, vitala stadsträd. Det är de goda markförhållandena med en stabil naturlig jord utan packningsskador som är anledningen till att kungslindarna på Åsötorget har trivts och haft en bra utveckling trots torgets varma, torra och blåsiga klimat.

Main title:Varför mår träden bra?
Subtitle:en undersökning av Åsötorgets kungslindar
Authors:Jonsson, Birgitta
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:19
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, lind, kungslind, tilia, tilia x europaea, Koningslinde, stadsträd, parklind, markförhållanden, trädplantering, planteringsgrop, stadsklimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 09:57
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics