Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Jens, 2014. In-between green : analys av förutsättningarna för en temporär park i Hagstorp, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
34MB

Abstract

Målet med detta examensarbete är att få en större förståelse
för det temporära landskapets förutsättningar i staden och
hur man inom planeringen kan använda stadens mellanrum
till gröna ändamål tills dess de permanenta strukturerna
finns på plats. Uppsatsen tar utgångspunkt i Hagstorp
i nordöstra Malmö, ett grönskande f.d. koloniområde
vilket legat öde sedan slutet på 1990-talet men som nu
åter är aktuellt som ett möjligt förtätningsområde i ett
stationsnära läge. Syftet med uppsatsen är att undersöka
förutsättningar och möjligheter till en temporär park samt
ta fram ett övergripande förslag på hur en temporär park i
Hagstorp skulle kunna utformas.
Med hjälp av litteraturstudier, arkivstudier, intervjuer och
observationer diskuteras förutsättningarna i Hagstorp
utifrån tre olika teman; det vardagliga landskapet, det
visionära landskapet och det juridiska landskapet. Det
vardagliga landskapet behandlar den historiska utvecklingen
i Hagstorp och hur platsen används idag. Det visionära
landskapet beskriver och analyserar de framtida planerarna
för området men även hur dessa planer förändrats historiskt.
I det sista temat diskuteras möjligheten till en temporär
park utifrån en juridisk aspekt, bl.a. förutsättningar i Plan
och Bygglagen och Miljöbalken.
Studien visar på att det finns flera osäkerhetsfaktorer som
påverkar möjligheten att etablera en temporär park och som
gör det mindre lämpligt att göra långsiktiga investeringar
i Hagstorp. Den kanske viktigaste frågan handlar om hur
länge mellanrummet kommer att bestå innan byggplanerna
kan sätta igång? Å andra sidan visar studien att det på kort
sikt är möjligt att skapa intressanta parkkvalitéer i Hagstorp.
Genom att utveckla den vegetation som redan finns samt
etablera mobila strukturer i form av avtivitetsytor och
stadsodling vore det möjligt att etablera en temporär park i
Hagstorp utan att binda upp stora investeringar i marken.

,

The aim of this master thesis is to discuss and explore the
possibilities of in between spaces and in what way these
spaces can be used and designed as temporary parks while
waiting for the future permanent development. The case
study takes place in Hagstorp, a former allotment and
railway area in the northeastern part of Malmö, Sweden.
Hagstorp has been deserted since the late 90s, but has
recently gained renewed interest as a possible densification
area close to the new train station Östervärn. In addition
to discussing Hagstorp as a possible site for a temporary
park, this study also presents a general design proposal for
such a park.
Using litterture studies, archive studies, interviews and
observations the site of Hagstorp is elaborated into three
different themes: the everyday landscape, the visionary
landscape, and the legal landscape. The everyday landscape
addresses the historical development of Hagstorp and what
kind of activities that are taking place on the site today.
The visionary landscape deals with the future programming
of the site but also how these plans have changed over
the years. The last theme concerns the legal aspects of
establishing a temporary park in Hagstorp in relation to
swedish planning law.
The study shows that there is a great deal of uncertainties
concerning the site, for example when it will be developed,
that influence the possibility of a temporary park. These
uncertainties makes investments in a long term design
proposal less likely or even inappropriate. On the other
hand the study suggest that it would be possible to create
park qualities in a short term perspective. By developing
and maintenance of the already existing tree and shrub
layer and by using mobile structures for urban farming,
it would be possible to establish a temporary park in
Hagstorp without large investments bounded to the site.

Main title:In-between green
Subtitle:analys av förutsättningarna för en temporär park i Hagstorp, Malmö
Authors:Bengtsson, Jens
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Haaland, Christine and Larsson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mellanrum, temporär park, grönmark, förtätning, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3938
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2014 11:58
Metadata Last Modified:23 Oct 2014 11:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics