Home About Browse Search
Svenska


Pritzel Sundevall, Elin, 2019. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I urbana landskap som blir alltmer tätbebyggda, med minskade grönområden, finns ett behov av parker av god kvalitet som passar olika brukargrupper. Förvaltning av grönytor är viktig för att behålla och utveckla kvaliteten hos befintliga parker. För att parker ska vara inkluderande för alla krävs att alla får möjlighet att använda dem utifrån sina behov och önskemål. En möjlighet för förvaltningen att säkra detta kan vara att utveckla multifunktionella parker för flera brukargrupper. Genom promenadintervjuer i en park i centrala Landskrona undersöks barns, ungdomars och äldres användning och upplevelser i parken, samt parkförvaltningens syn på anpassning och inkludering av olika brukargrupper. Resultatet redovisar olika miljöerbjudanden som parker ger samt synen på parkens förvaltning hos de tre åldersgrupperna. Parkförvaltningens anpassning för brukare, erfarenheter av att involvera medborgare och synen på multifunktionalitet redovisas också. Studien visar att det finns likheter och skillnader i hur parken används, upplevs och vilka behov och önskemål som finns hos de tre åldersgrupperna. Viktiga aspekter hos de tre grupperna är en uppskattning till livfullhet, naturkontakt, behov av sociala platser för den egna åldersgruppen, rena och trygga parker samt en variation av olika element, stämningar och aktiviteter i parken. Social multifunktionalitet kan utvecklas på både programmerade och oprogrammerade platser men funktioner som kan störa varandra behöver beaktas. De olika gruppernas motivation till att delta i parkförvaltningen var olika men alla uppskattade att erbjudas möjligheten att delta. Flera förslag och råd ges till parkförvaltare på hur anpassning för olika åldersgrupper kan ske i parker och hur social multifunktionalitet kan utvecklas för att skapa inkluderande parker för olika åldersgrupper.

,

In urban landscapes where densification causes loss of green space there is a need for parks which hold a high quality and that fit different user groups. Green space management is important for the development of high quality in existing green space. For parks to be inclusive for all it is important to secure that use is possible for all different needs and wants. One possibility for management to secure this can be to develop parks into multifunction for different user groups. Walking interviews were made in a park in central Landskrona, Sweden, with the three user groups children, adolescents and elderly and also with the head park manager of the city. Different uses and experiences were explored in the three user groups and views on how to fit and include different user groups were investigated in the interview with the manager. Results present different affordances of parks, as well as the views on the park management and maintenance in the three age groups. The manager’s views of development for user-friendliness, multifunction and experiences of user participation is also presented. Similarities and differences of park use, how parks are experienced and what needs and wants different age groups hold is shown. Important aspects for the different groups was an appreciation to liveliness, contact with nature, needs for social places for the own age group, clean and safe parks and a variety of different elements, atmospheres and activities in the park. Social multifunction can be developed in both 'programmed' and 'non-programmed' places but functions that can interfere with each other need to be considered. The age groups show different motivation to participate in management but all seemed to appreciate the possibility to participate. Various suggestions and advises are given to park managers on how parks can be developed to suit different age groups and how social multifunction can be developed to create inclusive parks for different age groups.

Main title:Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper
Subtitle:om social multifunktionalitet i en urban park
Authors:Pritzel Sundevall, Elin
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Mellqvist, Helena and Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkförvaltning, urbana parker, social multifunktionalitet, inkludering, barn, ungdomar, äldre, brukarperspektiv, brukaranpassning, medborgardeltagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 10:34
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics