Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Malin, 2021. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I deltagandet av arkitekttävlingar är visualiseringen det främsta verktyget för kommunikation. Hur vi väljer att ge form åt dessa påverkar chansen till vinst. För att ta reda på hur visualiseringar kan stärka tävlingsförslaget har jag utgått från konsten att övertyga. Det här arbetet syftar till att undersöka hur visuell retorik kan tillämpas genom visualiseringar för att förstärka kommunikationen av landskapsarkitektens tävlingsförslag. Det liknas vid ett experiment då skilda teorier sammanförs likt variabler till en slutprodukt som för arbetet består av ett ramverk för tillämpning.

För att förstå resonemangen krävs en övergripande förkunskap vilket ges i den inledande litteraturstudien. Du som läsare kommer därefter att bekantas med ett urval av bildteorier samt erfarenheter från personer som arbetar med tävlingsvisualisering. Det materialet står för att sammanfatta visuell retorik i en praktisk mening. Ramverket är resultatet av detta arbete och mitt försök att bidra med relevant kunskap för dig som arbetar eller ser dig själv arbeta med visualisering.

Kommunikation med syfte att föra betraktaren i en önskad riktning kommer med sina utmaningar. Visualiseringen möter i modern tid, kritik och vi behöver utvärdera sättet vi visualiserar på. En teoretisk grund för visuell retorik behöver utvecklas i syfte att skapa gynnsammare förutsättningar för landskapsarkitekten.

,

This work aims to investigate how visual rhetoric can be applied through visualizations to enhance the communication of the landscape architect's competition proposals. It is similar to an experiment where different theories are combined like variables into an end product which for the work consists of a framework for practical purposes.

To understand the reasoning, an overall knowledge is pre-required, and thus given in the initial literature study. The reader will then be acquainted with a selection of image theories as well as experiences from people who work with competition visualization. That material stands for summarizing visual rhetoric in a practical sense. The framework is the result of this work and my attempt to contribute with relevant knowledge for those who work or might be working with visualization.

Communication with the aim of stirring the viewer in a desired direction comes with its challenges. In modern times, visualization encounters criticism and we need toevaluate the way we visualize. A theoretical basis for visual rhetoric needs to be developed in order to create more favorable conditions for the landscape architect.

Main title:Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar
Authors:Jansson, Malin
Supervisor:Wirdelöv, Johan
Examiner:Bergsjö, Ann and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:retorik, bildretorik, bildteori, visualisering, visualisera, rendering, collage, liverendering, modell, intervju, övertyga, persuasio, pathos, logos, ethos, tävling, arkitekttävling, tävlingsförslag, kommunikation, informationsbild, reklam, propaganda, kapitalism, konst, bildkommunikation, visuell representation, teoriutveckling, teori, fake view, kritik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2021 11:31
Metadata Last Modified:28 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics