Home About Browse Search
Svenska


Rydén Tomasson, Marie, 2021. Den behovsanpassade trädgården : hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Många äldre bor kvar i sin villa hela livet men med ålder eller sjukdom kommer ofta mer problem med kroppen såsom minskad ork och möjlighet att utföra vissa rörelser. Detta kan leda fram till svårigheter att både använda och sköta den egna trädgården.

Genom den litteraturstudie som genomfört framgår det att genom att anpassa trädgårdsmiljön med väl planerade gångar, upphöjda odlingsbäddar och väl planerad komposition kan skötseln i trädgården minska, möjligheten till att känna sig effektiv och välmående i trädgården ökar samt ger möjlighet till en ökad självständighet.

Två tillgänglighetsanpassade platser undersöktes närmare och när platserna jämfördes mot litteraturens lösningar gick det att se stora likheter i utformningen.

Som en slutlig del av detta arbete gjordes ett gestaltningsförslag på en villaträdgård där fokus i gestaltningen var att göra miljön så tillgänglig och välanpassad som möjligt för att skötsel och användning av trädgården skulle bli så optimal som möjligt för de boendes önskemål och behov.

Syftet och målet med detta arbete var att samla kunskap om tillgänglighet för att på så sätt få ytterligare ett verktyg till hjälp för att utforma väl anpassade gestaltningar i och för framtiden.

,

Many people continue to live in their own detached house with a garden even when they are getting old. However, with age often comes more problems with the body like less energy level and more trouble with certain movements. This may cause problems with managing a garden.

The literature study showed that if the garden is better adapted with help of a well-planned garden system with good level materials, raised garden beds and with strategic chosen composition of plants this will contribute to lower
management and lead to the ability to feel more efficient and thereby more satisfied.

Two accessible places were examined more closely and when these places were compared to the solutions in the literature, there were big similarities in the strategy of the design. The last piece of this project was to present a design proposition for a garden with focus on accessibility.

The goal was to do the chosen garden as accessible and well planned as possible to match the residents wishes and needs.

The purpose and goal for this work was to gather knowledge of accessibility and by doing that get access to yet another tool for future design projects.

Main title:Den behovsanpassade trädgården
Subtitle:hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård
Authors:Rydén Tomasson, Marie
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:accessible garden, tillgänglighet, behovsanpassning, raised garden bed, upphöjda bäddar, odlingskärl, anpassade markmaterial, adapted ground material
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2021 07:20
Metadata Last Modified:13 Jul 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics