Home About Browse Search
Svenska


Insulander, Anna Maria, 2015. Stora stadsparkers liv och död : betydelsen av och framtiden för stora stadsparker. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Behovet och betydelsen av stora stadsparker tycks ha fallit i glömska i samband med förtätning av städer. Planering av nya stora stadsparker tycks numera inte stå på agendan. Få arkitekter, stadsplanerare eller landskapsarkitekter lyfter fram värdet av nya stora stadsparker. Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av nya och befintliga stora stadsparker i framtidens städer, samt om nya stora stadsparker planeras. Genom intervjuer med arkitekter, stadsplanerare och landskapsarkitekter i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Berlin, belyser denna uppsats yrkesverksammas syn på framtiden för, och betydelsen av, befintliga och nya stora stadsparker. Intervjuresultatet kartlägger även de yrkesverksammas åsikter om varför så få nya stora stadsparker planeras. Några av de intervjuade personerna arbetar på internationellt kända kontor som VOGT, TOPOTEK1 och SWECO. I denna uppsats granskas även litteratur kring konflikter om stadsrummet samt fördelar med urban grönska. Forskning visar att grönområden främjar fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande och ökar den allmänna folkhälsan för människor i städer. Offentliga platser är dessutom socialt och demokratiskt viktiga mötesplatser i staden. Trots de bevisade fördelarna med urbana grönområden visar intervjuresultaten att få nya stora stadsparker planeras. Denna utveckling beror på en ekonomiskt driven stadsplanering, ökade kostnader för parkskötsel och ökad konkurrens om utrymmet i städerna. Följaktligen menade en majoritet av de intervjuade att framtida stadsparker kommer att vara mindre, och ha andra funktioner än befintliga stadsparker. Somliga intervjupersoner trodde på parksystem eller reversibla parker som baseras på efterfrågan. Trots att flertalet av de intervjuade trodde att stadsparker är en lösning på framtida städers utmaningar, tycks stora stadsparker tillhöra det förgångna.

Main title:Stora stadsparkers liv och död
Subtitle:betydelsen av och framtiden för stora stadsparker
Authors:Insulander, Anna Maria
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:city park, urban parks, urban green space, urban densification, benefits of urban greenery, stadspark, urbana parker, urbana grönområden, stadsförtätning, nytta med urban grönska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4576
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4576
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:07 Jul 2015 09:09
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 09:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics