Home About Browse Search
Svenska


Erséus, Lisa, 2015. Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Sedan 2007 lever fler människor i städer än på landsbygden. Urbaniseringstrenden ser ut att fortsätta och 2050 förväntas 70% av världens befolkning bo i urbana miljöer. 95% av denna ökning förväntas ske i låginkomstländer. Stadens offentliga rum agerar stadsinvånarnas vardagsrum och mötesplats. De bidrar till stadsbilden och stärker demokratin, folkhälsan, luftkvaliteten och minskar risken för översvämningar. Förenta Nationerna vill att städers offentliga platser ska vara säkra, inkluderande, tillgängliga och gröna, framförallt för kvinnor, barn, äldre personer och människor med funktionshinder. När städer växer i en snabb takt riskeras de offentliga platserna att minska i antal och storlek och aktiva åtgärder krävs för att förhindra detta.

I denna uppsats studeras fyra projekt i Nairobi, Kenya. Alla fyra projekt har genomgått eller ska genomgå en förändringsprocess för att säkra och skapa offentliga platser. Projekten som studeras är: Dandora Transformation League; Jeevanjee Gardens; Kibera Productive Public Spaces och Transformation of the GoDown. Projekten
studeras genom platsbesök och med hjälp av ett analys verktyg baserat på Project for Public Spaces och Gehl arkitekters kriterielistor för goda offentliga platser.

,

Since 2007, more than half of the world’s population live in cities. The urbanization trend seems to
continue and by 2050, 70% of the world’s population is expected to live in urban environments. 95% of this increase is expected in low-income countries. Urban public spaces act as the residents living room and meeting places. They are a part of the image of the city and strengthen democracy, public health, air quality and reduce the risk of flooding. The United Nations want public places to be safe, inclusive, accessible and green, especially for women, children, elderly persons and people with disabilities. As cities grow at a rapid pace, public spaces are likely to decrease in as well numbers as size and actions are needed to prevent it.

In this essay, four projects are studied in Nairobi, Kenya. All four projects have undergone or are undergoing a process to secure and create public spaces. The projects studied are: Dandora Transformation League; Jeevanjee Gardens; Kibera
Productive Public Spaces and Transformation of the GoDown. The projects are studied through site visits and by using the Project for Public Spaces and Gehl architects criteria for good public places.

Main title:Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi
Authors:Erséus, Lisa
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:offentliga platser, urbanisering, gaturum, slum, hållbarhetsmål, Nairobi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9734
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2018 13:09
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics