Home About Browse Search
Svenska


Lemheden, Linda and Carlson, Tom, 2022. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in
the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which
can create several negative effects linked to children’s development. Unlike adults, children have a
small moving range and therefore their immediate environment becomes important, especially in
the city. Therefore, the studies examine what a child-friendly streetscape means and what needs
should be met based on practitioners’ child perspective and children’s perspectives in order to
increase children’s freedom of independent mobility. The perspectives are examined on the basis
of the city of Malmö. The study contributes with knowledge that must come from child-friendly
environments in a sustainable urban development. It turned out that both perspectives pointed
out that child-friendly streetscape must be safe to stay in, in addition, the practitioners links safety
to security, which is an aspect that the children in the studies do not yet think about to the same
extent. From the children’s perspective, the safe streetscape needs to be fun and exciting, for them
to want to walk in it. No matter how safe the streetscape becomes according to the practitioners’
vision of a child-friendly street, it is not in itself what increases the child’s freedom of movement,
even if safety is an important factor. There is a need for a varied environment with affordances
that can attract children to play and exercise to increase their willingness to be out and about more.
The knowledge that both perspectives are needed when the city’s public environments are planned
needs to be communicated. Then everyone who works in urban development can break the current
planning norm and start looking at the city’s surfaces and its function in new ways.

,

Det finns många platser för barn att vara på i våra städer, platser som är planerade och byggda för dem.
Men i stadens övriga offentliga miljöer marginaliseras barnen på grund av intressekonflikter, vilket
kan komma att skapa flera negativa effekter kopplat till barns utveckling. Barn har till skillnad från
vuxna en liten rörelseradie och därför blir deras närmiljö viktig, särskilt i staden. Därav undersöker
studien vad ett barnvänligt gaturum innebär och vilka behov som ska tillgodoses utifrån praktikers
barnperspektiv och barns perspektiv för att öka barns rörelsefrihet. Perspektiven undersöks med
en utgångspunkt i Malmö stad. Studien är ett kunskapsbidrag om behovet av barnvänliga miljöer i
en hållbar stadsutveckling. Det visade sig att båda perspektiven pekade på att barnvänligt gaturum
måste vara säkert att vistas i, dessutom kopplar praktikern säkerhet till trygghet vilket är en aspekt
som barnen i studien ännu inte funderar över i lika stor utsträckning. Enligt barnens perspektiv
behöver det säkra gaturummet vara roligt och spännande, för att de ens ska vilja gå i det. Hur
säkert gaturummet än blir enligt praktikernas vision av ett barnvänligt gaturum, så är inte det i sig
det de enda som ökar barnets rörelsefrihet, även om säkerhet är en viktig faktor. Det behövs en
varierande miljö med miljöerbjudanden som kan locka barn till lek och rörelse för att öka deras vilja
att vara ute och röra sig mer. Kunskapen om att båda perspektiven behövs när stadens offentliga
miljöer planeras behöver förmedlas. Då kan alla som arbetar inom stadsutveckling bryta den nutida
planeringsnormen och börja se på stadens ytor och dess funktion på nya sätt.

Main title:Barnvänliga gaturum i urbana miljöer
Subtitle:sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv
Authors:Lemheden, Linda and Carlson, Tom
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Vogel, Nina and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barnvänlig bebyggd miljö, urbana gaturum, rörelsefrihet, miljöerbjudanden, barnperspektivet, barnets perspektiv, barnvänlighet, trygghet, säkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18075
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2022 06:55
Metadata Last Modified:16 Jul 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page