Home About Browse Search
Svenska


Rehnström, Julia, 2019. Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Detta examensarbete är gjort i samarbete med Helsingborgs stad och har i syfte att ta reda på
förutsättningar att ytterliga säkra beslutsprocessen från projektstart till färdig anläggning av hårdgjorda
ytor i urbana miljöer. Som beställare vill man att resultatet av ett projekt blir som förväntat, eftersom
det inte alltid blir så finns det anledning att undersöka var det kan bli fel och varför. För att genomföra
detta och komma fram till en slutsats innehåller arbetet en bakgrund med information, förklaringar och
anvisningar, en undersökning av fyra platser i Helsingborgs kommun, en diskussion samt
sammanfattning och slutsats. Arbetet är avgränsat till dessa fyra platser som har beläggningar av
naturstenshällar av granit.

Undersökningen innehåller granskning av olika handlingar rörande projektet samt en fältstudie där jag
själv studerat resultatet av de fyra platserna:

1. Kullagatan Etapp 2
2. Lilla Torggatan
3. Carl Krooks gata/Bollbrogatan
4. Kullagatan Etapp1

De handlingarna som granskades var förfrågningsunderlag och slutbesiktningsprotokoll. Genom att
jämföra föreskrifterna i projektet med anvisningar som tas upp i bakgrunden kunde jag konstatera om
förbättringar i projektets allmänna föreskrifter var av behov.

I fältundersökningen visade det sig finnas fel i resultatet på fler av platserna i både större och mindre
utsträckning. Genom fältstudien kunde jag ge en bedömning om utförande har följt föreskrifter men
även om det fanns problem i nuläget och vilka.

Efter undersökningen framgick det att det kunde vara flera olika orsaker till de problem jag fann på
plats och därmed olika parter som kunde vara ansvariga. Det fanns olika möjligheter och arbetet går
inte ut på att peka ut någon, det har i syfte att ge möjliga förslag till förbättringar och därför ligger
fokus på detta i slutsatsen. Ett antal olika återkommande problem i beläggningarna kunde urskiljas och
jag kom fram till fem möjliga orsaker för dessa innefattande prioritering, projektering, utförande och
underhållning/skötsel.

1. Prioritering av värmeslingor före god överbyggnad
2. Projekteringsproblem t. ex gällande motstöd och värmeslingor
3. Dålig packning av bärlager, särskilt vid omgestaltning på befintlig överbyggnad
4. Saknad av distanser i fogarna
5. Ofyllda fogar i beläggningen

Förbättringsförslag i korta drag:

1. Prioritera alltid god överbyggnad
2. Ställ mer tydliga krav till projektören gällande funktion under rådande omständigheter
3. Begär egenkontroll av entreprenören och/eller kontroll genom extern kontrollant. Understryk och
förtydliga kraven på packning samt jämnhet av bärlager i förfrågningsunderlaget
4. Precisera förekommandet av distanser i förfrågningsunderlaget, eventuellt begär fler där man
misstänker svagare punkter i konstruktionen
5. Förbättra struktur och etablera rutin kring skötselbestämmelser

Main title:Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg
Authors:Rehnström, Julia
Supervisor:Johansson, Kurt
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:natursten, beläggningar, hårdgjorda, ytor, hällar, Helsingborg, anläggningsprocessen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2019 12:38
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics