Home About Browse Search
Svenska


Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Allt fler människor förlorar kontakt med naturen med minskad hälsa och välbefinnande som följd. Det finns dock flera fördelar med att vistas i naturmiljöer, till exempel blir barns lek mer mångsidig och mer fysisk aktivitet sker. Att inkorporera natur i lekmiljöer eller utveckla lekmiljöer i naturmiljöer har flera positiva effekter där bland annat naturkontakt ingår. Många av dagens lekplatser är byggda efter en standardiserad modell utan mycket vegetation och där säkerhet sätts i första hand på bekostnad av en variationsrik miljö med lek i fokus.

Syftet med detta arbete var att undersöka vad utgör en bra lekmiljö som samtidigt erbjuder naturkontakt. Målet har varit att gestalta en lekmiljö i en naturmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum och besvara frågeställningen via litteraturstudie, studiebesök och en gestaltning.

Resultaten visar att en bra lekmiljö innehåller bland annat naturkontakt, att objekt på platsen erbjuder olika saker att göra (miljöerbjudandeobjekt), att dessa stödjer olika typer av lek och att det finns en variation av dessa. Växtliv och lösa föremål är de objekten där flest olika typer av lek erbjuds.

En slutsats ur arbetet är att miljöerbjudandeobjekt kan vid gestaltning av lekmiljöer användas som en vägledning då miljöerbjudandeobjekt erbjuder flera miljöerbjudanden, olika typer av lek och med den nya kategorin växtliv omfattas också naturkontakt.

,

More and more people lose contact with nature with reduced health and well-being as a result. Even though there are benefits of being in nature, for example, children’s play become more versatile and more physical engaging. By incorporating nature in play environments or develop play environments in nature, several positive effects including contact with nature can occur. Many of today’s playgrounds are built after a standardized model without much vegetation and where safety regulations are put in firsthand on the expense of a varied environment with play in focus.

This works purpose has been to examine what makes a play environment good and at the same time offers contact with nature. The goal has been to design a play environment in a nature environment at Möckelsnäs garden and culture center and to answer the question at issue by a literature study, site visits and through a design.

The result shows that a good play environment include contact with nature, that objects on the site affords different things to do (affording features), and that these support different types of play and that there is a variation of these. Vegetation and loose objects are the objects where the most variation of play is offered.

One conclusion from this work is that affording feature objects can be used as a guidance in designing play environments as affording feature objects offers several affordances, different types of play and with the new category vegetation, contact with nature is also included.

Main title:Lek i natur
Subtitle:ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum
Authors:Rahm, Emma
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Kylin, Maria and Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljöerbjudande, lekmiljö, naturlek, lösa föremål, affordance, play environment, nature play, playscape
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17242
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2021 06:00
Metadata Last Modified:23 Sep 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics