Home About Browse Search
Svenska


Holgersson, Marianne, 2013. Genvägar, smitvägar och andra stigar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Målet för det här kandidatexamensarbetet har varit att ringa in begreppet stig genom att undersöka och koppla samman några aspekter i syfte att öka förståelsen av stigen vid planering, utformning och förflyttning i landskapet. Inledningsvis ställs stigen i relation till rörelse och rytm. Den spontana stigen, vilken i arbetet kallas den informella stigen, föds i och med att någon börjar gå och att andra väljer att följa efter i samma spår. Stigen förbundet med rörelse och rörelsen anses kunna skapa känsla för rum. När vandraren lär känna rummet genom rörelsen, synen och känslan kan rummet bli till en plats. I stigen kopplas dåtid, nutid och framtid samman. Olika typer av stigar indelas i formella och informella stigar. Genvägen är ett typiskt exempel på en informell stig. Den informella stigen kan innebära en negativ påverkan på miljön till följd av slitage men i vissa särskilda fall kan trampet ha en positiv påverkan. En inventering har företagits av ett nätverk av gångvägar i ett bostadsområde från 1930-talet i Stockholm. Inventeringen visade att de spontana genvägarna i området var få, vilket skulle kunna indikera att nätverket stödjer människornas rörelsemönster. Mot bakgrund av inventerings resultat skulle strukturen följaktligen kunna sägas vara både performativ och representativ.

,

The objective of this paper is to explore some aspects of paths in order to generate a greater understanding hereof in planning, design and in movement. Paths in relation to the movement and the rhythm are initially being explored. The unofficial path is born in the act of walking in one’s footsteps. Paths are closely linked to movement, which is said to give a sense of space. Sight, touch and movement are then transforming the space into a place. Paths are linking the past, present and the future together. They can be divided into official and unofficial paths. Shortcuts or desire lines are examples of such unofficial paths. The worn tracks of the unofficial paths are in most cases having a negative impact on the environment. However, there are some rare exceptions. A mapping exercise has been made of a path system in a residential area of Stockholm built in the 1930s. Only a few shortcuts were found indicating that the system was supporting the movement by people. The structure could then be said to be performing and representing the function.

Main title:Genvägar, smitvägar och andra stigar
Authors:Holgersson, Marianne
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:Strömberg, Inger
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stigar, genvägar, smitvägar, rörelsemönster, tramp, slitage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2512
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2512
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 13:16
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 13:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics