Home About Browse Search
Svenska


Angelin, Anna, 2017. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med detta arbete var att beskriva hur gröna tak konstrueras, med fokus på växtbädden, samt förutsättningarna för att kunna omvandla befintliga och nya traditionella tak till gröna tak. Arbetet har byggt på frågeställningarna: Hur konstrueras växtbäddar till gröna tak? och Vad är förutsättningarna för att tak ska kunna bli gröna tak?

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har litteraturstudier utförts med både inhemskt och utländskt material. Materialet har utgått från referensverk, handböcker samt instruktioner från företag inom gröna tak branschen. Arbetet har dessutom resulterat i egen gjorda ritningar av växtbäddar.

Resultatet visade att växtbäddens konstruktion berodde mycket på det önskade slutresultatet samt de begränsningar som kan uppstå med varje enskilt projekt. Det viktiga med växtbäddarna var att se till att vegetationens behov uppfylldes samt att beståndsdelarna valdes efter syftet med det önskade slutresultatet. Om det önskades att transformera ett befintligt traditionellt tak till ett grönt tak var förutsättningarna väsentliga. Byggnadens lastförmåga samt dess lutning påverkar både om det är möjligt att omvandla taket och i sådant fall till vad. Däremot om en planerad ny byggnad ska kompletteras med ett grönt tak ligger vikten i kommunikation. Visionen av det gröna takets slutresultat måste påverka hela byggnaden inte enbart den gröna konstruktionen.

,

The aim of this study was to describe how green roofs are constructed, with focus on the plant beds, and the circumstances influencing the potential transformation of existing and new traditional roofs into green roofs. The study has been built on following questions: How is the structure of plant beds on green roofs constructed? and What are the requirements for transforming a traditional roof into a green roof?

To obtain the aim of this study and respond to the questions has a literature review been conducted with both domestic and foreign sources. The material has consisted of work of reference, manuals and instructions from companies in the green roof industry. This study has also resulted in plant bed drawings.

The result of this study showed that the construction of the plant bed structure depended on the desired finish product and the limitations that arise with every individual project. It is of great importance to specify the needs of the vegetation and to make sure that all the components are chosen with consideration to the vegetation. It was shown that the preconditions of the existing buildings are essential for transforming a traditional roof it into a green roof. The buildings load capacity and the tilt of the roof have an impact on the possibility to create green roofs, and if so which options are most suitable. However, if a new building under the planning stage is to be complemented with a green roof the stakes lie in the communication. The vision of the result has to influence the construction of the whole building not solely the green construction.

Main title:Kan alla tak bli gröna tak?
Subtitle:uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak
Authors:Angelin, Anna
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Gröna tak, Intensivt grönt tak, Extensivt grönt tak, Växtbädd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2017 08:35
Metadata Last Modified:15 Aug 2017 08:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics