Home About Browse Search
Svenska


Hansén, Emelie, 2017. Landskapet i samband med infrastrukturprojekt : med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Utvecklingen av höghastighetsjärnvägen i Sverige förväntas medföra omfattande effekter på landskapet. Det kommer ske en strukturförändring som innebär nya, stora barriärer. Tillsammans med befintligt infrastrukturnätverk fragmenteras landskapet ytterligare och allt mindre ytor skapas, som kan kallas restytor. Dessa ytor samt landskapet längs järnvägen kommer även bli påverkat av tågets framfart, ur säkerhets-, ljud- och visuellt perspektiv.
Det finns incitament för att minska de negativa effekterna i landskapet och på miljön i form av lagstiftning och planeringsrutiner, men en del konsekvenser är oundvikliga, om intresset för samhällsutveckling ska tillgodoses. För att göra infrastrukturprojekt mer hållbara kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till följande aspekter: > Platsens förutsättningar
> Vem/vad påverkas?
> Tidsaspekten
Den ökade fragmenteringen motiverar en ökad tyngdpunkt på detta strukturmässiga problem i planeringsprocessen. På grund av restytors begränsade area och närhet till spårområde kan det vara ofördelaktigt att utforma dessa för att locka en större fauna. Trots detta kan det vara eftersträvansvärt att skapa ytor med biotopförbättrande åtgärder, då livsmiljöer för flora och fauna är de som blir mest påverkat i projektet. Genom att kompensera för denna skada kan projektet anses bli mer positivt betingat. Vid arbete med restytor kan dessa treövergripande punkter vara fördelaktiga att tillgodose. Dessa förklaras mer utvecklat längre fram i examensarbetet.> Minimera antalet restytor
> Minimera restytornas effekter på omgivningen
> Reparera eller kompensera skadan

,

The development of the high speed train is expected to entail extensive effects on the landscape. A change in structure will occur which further leads to barrier effects. Together with the existing network of roads this will result in an increased fragmentation of the landscape and a higher amount of residual areas. These areas will also be affected by the sound of the train and the visual effects from the constructions related to the railway.
There are some incentives in the law and in the planning process for reducing the effects of the landscape and the environment, but some of them are unavoidable, if we want to develop the society. To make infrastructure projects more sustainable it could be beneficial to take these aspects into account:
> Site conditions > Who and what gets affected? > The time aspect
The increased extent of fragmented landscape motivates a greater importance to include this kind of structural problems in the process of landscape planning and design. Because of the limited space and the vicinity to the tracks the residual areas are not an optimal place to attract fauna to. But, since it is the living environment for both flora and fauna that is most affected by the infrastructure development it would be beneficial to compensate for these impacts. To be able to fulfill that goal it could be good to include this kind of problem relatively early in the planning process and to consider these following overall points (they are described more detailed later in this paper):
> Minimize the amount of residual areas
> Minimize the effects of the residual areas on the environment > Repair or compensate for the damage

Main title:Landskapet i samband med infrastrukturprojekt
Subtitle:med fokus på utvecklingen av Sveriges höghastighetsjärnväg
Authors:Hansén, Emelie
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:höghastighetsjärnväg, Ostlänken, landskap, infrastrukturutveckling, fragmentering, barriärer, restyta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7834
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7834
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 06:57
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 07:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics