Home About Browse Search
Svenska


Lycke, Ellen and Nyberg, Julia, 2021. ”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur” : en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
888kB

Abstract

Transportplanering har traditionellt sett grundats i maskulina normer som premierat mäns behov, medan kvinnors behov förbisetts (se Levy 2013; Dymén 2014; Joelsson & Lindkvist Scholten 2019). Trafikverket ansvarar för trafikplanering i Sverige och har därmed möjlighet att påverka hur transportsystemet tillgodoser människors behov. För att öka jämställdheten i transportsektorn har Regeringen uppdragit Trafikverket att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Studiens syfte är att bidra med förståelse och kunskap som kan leda till att jämställdhetsperspektivet får ett större genomslag i transportplaneringen. Genom att undersöka åtgärdsvalsstudien som metod för problemformulering och åtgärdsgenerering har vi analyserat hur jämställdhet behandlas i ett tidigt skede av planeringsprocessen på Trafikverket. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat på Carol Bacchis (2009) idéer om problemrepresentation och Christian Dyméns (2014) tabell om feminina och maskulina attribut har intervjuer med utredare på Trafikverket analyserats diskursivt.

Studien visar att jämställdhet inte är integrerat i ÅVS-processen idag och att utredare på Trafikverket har svårt att hantera jämställdhet utifrån dagens metoder och kunskapsgrund. Det leder till att de beslut och åtgärder som genereras i ÅVSen inte inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. Studiens slutsatser grundas i att fler feminina attribut behöver inkluderas i ÅVS-processen för att jämställdhetsfrågan inte ska förminskas eller förenklas. Kunskap och förståelse för jämställdhetens roll i transportsystemet tillsammans med tydlig styrning och konkreta riktlinjer från Trafikverkets ledning behövs därtill för att jämställdhet ska kunna integreras i ÅVSen.

Main title:”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur”
Subtitle:en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket
Authors:Lycke, Ellen and Nyberg, Julia
Supervisor:Lindholm, Gunilla and Smidfelt Rosqvist, Lena
Examiner:Wade, Emily and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ÅVS, åtgärdsvalsstudie, jämställdhetsintegrering, jämställdhet, transportsystemet, transportplanering, problemrepresentation, hållbar utveckling, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17021
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2021 11:36
Metadata Last Modified:13 Jul 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics